Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о извјештавању

Постављено у

25.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на десетој редовној сједници одржаној 25.05.2010. године донијела је Закључак...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби

Постављено у

25.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње на десетој редовној сједници одржаној 25.05.2010. године у Требињу...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славен Поповић, Шамац

Постављено у

25.05.2010.
Spor pokrenut zahtjevom Popović Slavena iz Šamca, protiv MH ERS ZP ''Elektro Doboj" a.d. Doboj, RJ Šamac, u vezi sa tarifama po kojima...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у

13.05.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 9. редовној сједници одржаној дана 13.05.2010. године донијела је Рјешење...

Закључак - обустављање поступка: Ђуро Поткоњак

Постављено у

13.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на седмој редовној сједници одржаној 13.04.2010. године, донијела Закључак...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Пословника о раду РЕРС-а

Постављено у

30.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње на осмој редовној сједници одржаној 30.04.2010. године донијела је...

Одлука о усвајању Упутства за примјену Јединственог регулаторног контног плана

Постављено у

13.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници одржаној 13. априла 2010. године донијела...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђуро Поткоњак, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године, донијела је...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Халил Халиловић, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Спор покренут захтјевом Халиловић Халила из Бања Луке број 01-946-1/09 од 16.11.2009. године против...

Закључак о продужењу рока за провођење тарифног поступка

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године донијела...

Syndicate content