Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт правилника о цертификацији оператера транспортног система природног гаса

Постављено у

20.02.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт правилника о цертификацији оператера транспортног система...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 5“

Постављено у

07.02.2019.
Усваја се захтјев привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 4“

Постављено у

07.02.2019.
Усваја се захтјев привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу СЕ „Еко енергетика 3“

Постављено у

07.02.2019.
Усваја се захтјев привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у СЕ „Еко енергетика 2“

Постављено у

07.02.2019.
Усваја се захтјев привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у СЕ „Еко енергетика 1“

Постављено у

07.02.2019.
Усваја се захтјев привредног друштва „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Главица“

Постављено у

07.02.2019.
Усваја се захтјев привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово, за продужење трајања прелиминарног права  на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Медош“

Постављено у

07.02.2019.
Усваја се захтјев привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука за продужење трајања прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ "Цер"

Постављено у

07.02.2019.
Подносиоцу захтјева, Драгомиру Мићићу, Патријарха Павла број 83, 7/43, из Зворника, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан...

Рјешење о измјени дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса

Постављено у

07.02.2019.
Утврђује се да дозволе за oбављање дјелатности у сектору природног гаса важе до 23.03.2020. године, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије...

Syndicate content