Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Грабовица“, Д.О.О. „Green Energy-R“ Братунац

Постављено у

01.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Д.О.О. „Green Energy-R“ Братунац, одобрава се прелиминарно право на подстицај у...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије - „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, МХЕ „Штедрић“

Постављено у

01.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, одобрава се право на подстицај производње електричне...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Јелеч"

Постављено у

01.02.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Јелеч", утврђен у поступку...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење права на подстицај - "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић, МХЕ Иломска

Постављено у

17.01.2018.
Одбија се Захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за производњу електричне...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање сертификата - "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, МХЕ "Иломска"

Постављено у

17.01.2018.
Одбија се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Иломска" које користи обновљиви извор...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозволе -"ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, МХЕ "Иломска"

Постављено у

17.01.2018.
ОДБИЈА СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из ОИЕ - „Спортек“ д.о.о. Котор Варош (МСЕ "Спортек")

Постављено у

25.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 68. редовној сједници, одржаној 25. јануара 2018. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Игор Прерад, Бања Лука

Постављено у

17.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у поступку рјешавања спора по захтјеву Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Иломска“

Постављено у

28.12.2017.
Подносиоцу захтјева „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић, са сједиштем на адреси Бранка Радичевића бр. 1 у Теслићу, одобрава се право на подстицај...

Oдлука o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, октобар 2017.

Постављено у

25.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела је Одлуку...

Syndicate content