Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 6. редовне сједнице

Постављено у

16.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 6. редовну сједницу у...

Обавјештење за јавност - Јединствени регулаторни контни план

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 5. редовној сједници одржаној 11. марта 2010. године утврдила нацрт

Обавјештење за јавност - Нацрт Правилника о издавњу дозвола

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 5. редовној сједници одржаној 11. марта 2010. године...

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ленка Шкрбић, Бања Лука

Постављено у

11.03.2010.
Захтјевом од 27.11.2009. године, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске запримљен дана 30.11.2009...

Обавјештење о уврђивању нацрта дозволе - Изградња TС 35/10 kV Цапарде

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 5. редовној сједници утврдила...

Обавјештење о одржавању 5. редовне сједнице

Постављено у

03.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење о одржавању 5. редовне сједице...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 4. редовној сједници одржаној 25. фебруара 2010. утврдила...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за изградњу трафостанице ТС 35/10 kV/kV Цапарде

Постављено у

26.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу трафостанице...

Обавјештење о одржавању опште расправе о Нацрту дозволе - "ЛТС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

18.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању општек расправе о Нацрту...

Обавјештење о одржавању 4. редовне сједнице

Постављено у

19.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 4. редовну сједницу у...

Syndicate content