REERS

Kalkulator obračuna utrošene električne energije za domaćinstva

 

Unos potrošnje (kWh)
ST 1. TG (jednotarifno) ili
VT 2. TG (dvotarifno)
MT 2. TG (dvotarifno)

Struktura računa

Mreža 0
Energija 0
Usluga snabdijevanja 0
Naknada za OIE 0
Ukupno 0

 

Račun bez PDV-a (KM) Račun sa PDV-a (KM)
0 0

Napomene:

– Ukoliko želite provjeriti iznos računa za 1. TG „Domaćinstva“ (obračun u jednoj tarifi – ST) cjelokupnu količinu potrošnje unesite u jedno polje.

– Ukoliko želite provjeriti iznos računa za 2. TG „Domaćinstva“ (obračun u dvije tarife – VT i MT) količinu potrošnje u većoj tarifi VT unesite u gornje polje, a količinu potrošnje u manjoj tarifi MT unesite u donje polje.

Ovaj proračun je informativnog karaktera, a za konkretan obračun i davanje drugih detaljnih informacija u vezi sa cijenama i uslovima javnog snabdijevanja nadležan je javni snabdjevač MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Copyright © 2024