REERS

Regulations in the field of renewable energy sources

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 29/19)

Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 88/14)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 43/16)

Прилози уз правилник:

Прилог 1.1 Правилника, Образац 03.03.ЕК – Захтјев за одобрење права на подстицај – ефикасна когенерација

Прилог 1.2 Правилника, Образац 03.03.ОИЕ – Захтјев за одобрење права на подстицај – Обновљиви извори енергије

Прилог 1.3 Изјава 03.05.ИЗ – уз Захтјев за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прилог 1.4 Изјава 03.06.ИЗ – уз Захтјев за остварење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прилог 1.5 Образац 03.07.ОСП – Захтјев за одобрење трошкова за рад Оператора система подстицаја

Прилог 2 Образац 03.04. ОиЕ и ЕК – Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај

Прилог 3 Правилника – Методологија: Обрачун трошкова производње по јединици производње

Прилог 2 Образац 03.04. ОиЕ и ЕК – Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај


Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији

Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 112/13)

Правилник о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 60/16)

Правилник о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној конгенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 112/17)

Прилози уз Правилник:

Упутство за прорачун уштеде примарне енергије когенеративног постројења

Изјава о испуњености критеријума за издавање сертификата за производно постројење у протеклој календарској години

Захтјев за издавање сертификата за ефикасно когенеративно производно постројење

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиве изворе енергије

Захтјев за продужење важења сертификата за производно постројење


Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије

Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије (Службени гласник Републике Српске, број 1/14)

Прилози уз Правилник:

Образац захтјева за почетак поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за издвање гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за преношење гаранција о поријеклу електричне енергије

 


ОДЛУКЕ

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 1. јуна 2018. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији од 1. јуна 2018. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 17. јануара 2017. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији од 17. јануара 2017. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 15. априла 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 29. јануара 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. јула 2014. године

Рјешење Владе Републике Српске од давању сагласности на Одлуку Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о висини гарантовних откупнин цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 4. септембра 2014. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 3. јула 2013. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године


Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 9. новембра 2018. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 29. новембар 2018. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2017. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. октобар 2017. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. новембар 2016. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. новембар 2016. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 22. јануара 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године

Рјешење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године

Copyright © 2024