REERS

Drafts

Нацрти одлука

Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Информација уз Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији


Нацрти правилника

Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Образложење уз Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Образложење уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом


Нацрти дозвола

 


Стандарди квалитета снабдијевања електричном енергијом

Регулисање квалитета снабдијевања електричном енергијом – Радно-консултативни материјал

Прилог 1 – Преглед квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог 2 – Преглед Правилника о извјештавању и “рокова” у Општим условима са аспекта регулисања квалитета снабдијевања

Copyright © 2024