REERS

Oil and Oil Derivates

1. А.Д. “Рафинерија нафте” Брод
Сједиште: Улица Светог Саве бб, Брод
Дозвола:
01-429-04-3/01-1/15 Рјешење:
01-429-18/15/Р-118-227 Датум почетка: 26.11.2015.
Период важења: 10 година

1. А.Д. “Рафинерија нафте” Брод
Сједиште: Улица Светог Саве бб, Брод
Дозвола:
01-430-04-3/02-1/15 Рјешење:
01-430-4/15/Р-118-228 Датум почетка: 26.11.2015.
Период важења: 10 година


2. А.Д. “Рафинерија уља” Модрича
Сједиште: Улица Војводе Степе Степановића бр. 49
Дозвола:
01-525-04-3/03-1/15 Рјешење:
01-525-13/15/Р-01-242 Датум почетка: 23.12.2015.
Период важења: 15 година

Copyright © 2024