REERS

By-laws of the regulator

Rule Book on reporting (OG no. 64/12)

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Обрасци за електричну енергију

Обрасци за техничке и финансијске податке за производњу ел. енергије

Обрасци за техничке и финансијске податке за дистрибуцију ел. енергије

Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом

Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ

Обрасци за оператора система подстицаја

Обрасци за мале и сертификоване произвођаче ел. енергије

Обрасци за природни гас

Обрасци за техничке и финансијске податке за транспорт природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање системом за транспорт природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање дистрибуцијом и системом за дистрибуцију природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање природним гасом

Обрасци за нафту и деривате нафте

Обрасци за извјештавање од стране корисника дозвола у сектору нафте и деривата нафте

Copyright © 2024