REERS

Natural Gas

1. “Сарајево-гас” а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-235-04-2/02-1/14 Рјешење:
01-235-3/14/Р-88-219 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 10 година


2. А.Д. “Зворник стан” Зворник
Сједиште: Ул. Светог Саве 3-16, 75400 Зворник
Дозвола:
01-242-04-2/07-1/14 Рјешење:
01-242-8/14/Р-88-224 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 5 година

1. “Сарајево-гас” а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-236-04-2/03-1/14 Рјешење:
01-236-3/14/Р-88-220 Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе:
01-263-7/17/Р-51-171
01-420-7/18/P-98-280 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 3 годинe


2. А.Д. “Зворник стан” Зворник
Сједиште: Ул. Светог Саве 3-16 75400 Зворник
Дозвола:
01-243-04-2/08-1/14Рјешење:
01-243-5/14/Р-88-225Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе:
01-263-7/17/Р-51-171
01-420-7/18/P-98-280Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 3 годинe

1. “Сарајево-гас” а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-237-04-2/04-1/14 Рјешење:
01-237-3/14/Р-88-221 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 10 година


2. А.Д. “Зворник стан” Зворник
Сједиште: Ул. Светог Саве 3-16, 75400 Зворник
Дозвола:
01-244-04-2/09-1/14 Рјешење:
01-244-5/14/Р-88-226 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 5 година


3. БИЈЕЉИНА-ГАС д.о.о. Бијељина
Сједиште: Карађорђева бр. 29, Бијељина
Дозвола:
01-496-04-2/11/12 Рјешење:
01-496-16-/11 Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе:
01-259-9/13/R-65-99 Датум почетка: 26.01.2012.
Период важења: 5 година


4. ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Васе Пелагића 2, Бања Лука
Дозвола:
01-25-04-2/12/14 Рјешење:
01-25-8/14/Р-79-42 Датум почетка: 26.02.2014.
Период важења: 10 година


5. Друштво са ограниченом одговорношћу “CNG ENERGY” Бања Лука
Сједиште: Веселина Маслеше бр. 11, Бања Лука
Дозвола:
01-321-04-2/15/15 Рјешење:
01-321-9/15/Р-110-121 Датум почетка: 24.06.2015.
Период важења: 10 година


6. “ПРВО ГАСНО ДРУШТВО” д.о.о. Зворник
Сједиште: Светог Саве 62, Зворник
Дозвола:
01-146-04-2/16/17 Рјешење:
01-146-14/17/Р-44-99 Датум почетка: 28.04.2017.
Период важења: 10 година

1. “Гас промет” а.д. Источно Сарајево – Пале
Сједиште: Српских ратника бб 71420 Пале
Дозвола:
01-239-04-2/06-1/14 Рјешење:
01-239-5/14/Р-88-223 Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе:
01-488-7/18/P-102-13 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 5 година


2. “Сарајево-гас” а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-234-04-2/01-1/14 Рјешење:
01-234-10/14/Р-88-218 Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе:
01-488-7/18/P-102-13 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 5 година

1. “Гас промет” а.д. Источно Сарајево – Пале
Сједиште: Српских ратника бб 71420 Пале
Дозвола:
01-238-04-2/05-1/14 Рјешење:
01-238-11/14/R-88-222 Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе:
01-488-7/18/P-102-13 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 5 година

1. ГАС ПРОМЕТ а.д. Источно Сарајево – Пале
Сједиште: Српских ратника 24, 71420 Пале
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Дозвола:
01-1052-04-2/10/10
Рјешење:
01-253-6/14/Р-85-162 Датум почетка: 25.02.2010

Copyright © 2024