REERS

Electricity

1. ”Елинг МХЕ” д.о.о. Теслић
Сједиште: Теслић, Бранка Радичевића 1
Дозвола:
01-370-04-1/20-2/13 Рјешење:
01-370-12/13/P-70-180 Датум почетка: 23.10.2013.
Период важења: седам година


2. МХ ”ЕРС” а.д. Требиње
”Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград

Сједиште: Вишеград, Незуци бр. 42
Дозвола:
01-446-04-1/01-2/13 Рјешење:
01-446-11/13/Р-74-241 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


3. МХ ЕРС ЗП ”Хидроелектране на Врбасу” АД Мркоњић Град
Сједиште: Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр. 13
Дозвола:
01-470-04/02-2/14 Рјешење:
01-470-10/14/Р-99-350 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 12 година


4. МХ ЕРС ЗП ”Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића бр. 2
Дозвола:
01-478-04-1/03-2/13 Рјешење:
01-478-11/13/Р-74-240 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


5. МХ ЕРС ЗЕДП ”Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
Сједиште: Бијељина, ул. Мајевичка 97
Дозвола:
01-427-04/07-2/14 Рјешење:
01-427-6/14/Р-99-351 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


6. ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Бања Лука
Сједиште: Јована Дучића 49
Дозвола:
01-199-04-1/33-2/14
Рјешење:
01-199-12/14/Р-87-203 Датум почетка: 11.07.2014
Период важења: 10 година


7. “Таубингер електрик” д.о.о. Фоча
Сједиште: Светосавска бб, Фоча
Дозвола:
01-49-04-1/39-1/13 Рјешење:
01-49-9/13/Р-60-48 Датум почетка: 01.04.2013.
Период важења: 10 година


8. “ЕХЕ” друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола:
01-385-04-1/43-1/14 Рјешење:
01-385-11/14/Р-95-300 Датум почетка: 30.11.2014.
Период важења: 10 година


9. Друштво са ограниеном одговорношћу “ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Теслић
Сједиште: Ул. Бранка Радичевића бр. 1
Дозвола:
01-200-04-1/73/17 Рјешење:
01-200-31/17/Р-50-151 Датум почетка: 29.06.2017.
Период важења: 2 године


10. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају ел. енергије и трговину “ХИДРОИНВЕСТ”
Сједиште: Сердар Јанка бр. 21
Дозвола:
01-362-04-1/61-1/17 Рјешење:
01-362-17/17/Р-59-233 Датум почетка: 16.10.2017.
Период важења: 10 година


11. ЗП ”РиТЕ УГЉЕВИК” А.Д. Угљевик
Сједиште: Угљевик
Дозвола:
01-448-04-1/04-3/17 Рјешење:
01-448-11/17/Р-66-294 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 7 година


12. МХ ЕРС – Требиње ЗП РиТЕ Гацко А.Д. Гацко
Сједиште: Гацко, Грачаница бб
Дозвола:
01-443-04-1/05-3/17 Рјешење:
01-443-11/17/Р-66-295 Датум почетка: 28.12.2017
Период важења: 7 година


13. “ЕХЕ” друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола:
01-478-04-1/63-1/18 Рјешење:
01-478-13/17/Р-67-4 Датум почетка: 22.01.2018.
Период важења: 10 година


14. “Петрол хидроенергија” д.о.о. Теслић
Сједиште: Бранка Радичевић бр. 1
Дозвола:
01-449-04-1/78/18 Рјешење:
01-449-16/17/Р-72-54 Датум почетка: 02.03.2018.
Период важења: 2 године


15. МХ “ЕРС” – МП а.д. Требиње – ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале
Сједиште: Ул. Николе Тесле број 12
Дозвола:
01-517-04-1/64-1/18 Рјешење:
01-517-14/17/Р-72-55
Датум почетка: 03.03.2018.
Период важења: 10 година


16. “Хидроинвест” д.о.о. Рогатица
Сједиште: Сердар Јанка бр. 21
Дозвола:
01-518-04-1/49/18 Рјешење:
01-518-13/17/Р-80-129 Датум почетка: 01.06.2018.
Период важења: 2 године


17. “Л.С.Б. Електране” д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска, бр. 1ц
Дозвола:
01-208-04-1/80/18 Рјешење:
01-208-14/18/Р-82-139 Датум почетка: 07.06.2018.
Период важења: двије године


18. “ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари
Сједиште: Станари бб
Дозвола:
01-302-04-1/67-1/18 Рјешење:
01-302-13/18/P-92-216
Датум почетка: 16.09.2018.
Период важења: 10 година


19. Друштво са ограниченом одговорношћу “СТРАЈКО” д.о.о. Требиње
Сједиште: До бб
Дозвола:
01-320-04-1/68-1/18 Рјешење:
01-320-14/18/P-93-225 Датум почетка: 06.10.2018.
Период важења: 10 година


20. Мјешовити холдинг ”ЕРС” – МП а.д. Требиње – ЗП ”Електродистрибуција” а.д. Пале
Сједиште: Ул. Николе Тесле бр. 12, Пале
Дозвола:
01-373-04-1/82/18 Рјешење:
01-373-13/18/Р-98-281 Датум почетка: 14.12.2018.
Период важења: 2 године


21. Мјешовити холдинг “ЕРС” – МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране на Врбасу” а.д. Мркоњић Град
Сједиште: Улица Светог Саве бр. 13
Дозвола:
01-362-04-1/83/18 Рјешење:
01-362-13/18/Р-100-303
Датум почетка: 27.12.2018.
Период важења: 2 године


22. “ЕЛЕКТРОС” д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука
Сједиште: Улица Књаза Милоша бб
Дозвола:
01-14-04-1/72-1/19 Рјешење:
01-14-14/19-Р-109-77 Датум почетка: 13.04.2019.
Период важења: 10 година

1. МХ ”ЕРС” ЗП ”Електро Добој” АД Добој
Сједиште: Добој, Николе Пашића 77
Дозвола:
01-430-04-1/08-2/14 Рјешење:
01-430-11/14/Р-99-353 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


2. МХ ЕРС ЗЕДП ”Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Мајевичка 97
Дозвола:
01-425-04-1/11-2/14 Рјешење:
01-425-14/14/Р-99-352 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


3. МХ ЕРС – Матично предузеће А.Д. Требиње ЗП ”Електрокрајина” А.Д. Бањалука
Сједиште: Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 95
Дозвола:
01-467-04-1/10-2/12 Рјешење:
01-467-10/12 Датум почетка: 28.12.2012.
Период важења: седам година


4. МХ ЕРС ЗП ”Електродистрибуција” а.д. Пале
Сједиште: Пале, Николе Тесле 12
Дозвола:
01-453-04-1/12-2/12 Рјешење:
01-453-11/12 Датум почетка: 28.12.2012.
Период важења: седам година


5. МХ ЕРС Требиње ЗП ”Електро-Херцеговина” а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Јована Рашковића 6
Дозвола:
01-450-04-1/09-2/12 Рјешење:
01-450-12/12 Датум почетка: 28.12.2012.
Период важења: седам година

1. МХ ”ЕРС” ЗП ”Електро Добој” АД Добој
Сједиште: Добој, Николе Пашића 77
Дозвола:
01-446-04-1/13-4/17 Рјешење:
01-446-10/17/Р-65-287 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 3 године


2. МХ ЕРС ЗЕДП ”Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Мајевичка 97
Дозвола:
01-445-04-1/14-4/17 Рјешење:
01-445-9/17/Р-65-288 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 3 године


3. МХ ЕРС – Матично предузеће А.Д. Требиње ЗП ”Електрокрајина” А.Д. Бањалука
Сједиште: Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 95
Дозвола:
01-444-04-1/17-4/17 Рјешење:
01-444-10/17/Р-65-286 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 3 године


4. МХ ЕРС ЗП ”Електродистрибуција” а.д. Пале
Сједиште: Пале, Николе Тесле 12
Дозвола:
01-441-04-1/15-4/17
Рјешење:
01-441-10/17/Р-65-289 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 3 године


5. МХ ЕРС Требиње ЗП ”Електро-Херцеговина” а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Јована Рашковића 6
Дозвола:
01-440-04-1/16-4/17 Рјешење:
01-440-12/17/Р-65-290 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 3 године

1. “Energy Financing Team” д.о.о. Билећа
Сједиште: Билећа, Српске војске 9
Дозвола:
01-143-04-1/19-3/17 Рјешење:
01-143-12/17/Р-49-138 Датум почетка: 17.06.2017.
Период важења: 5 годинa


2. МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Степе Степановића бб
Дозвола:
01-499-04-1/18-3/16 Рјешење:
01-499-11/16/Р-34-355 Датум почетка: 23.12.2016.
Период важења: 5 годинa


3. “LE TRADING BH” д.о.о.
Сједиште: Ул. Јована Дучића бр. 23А
Дозвола:
01-126-04-1/65-1/18 Рјешење:
01-126-11/18/Р-77-95 Датум почетка: 28.04.2018.
Период важења: 2 године


4. “ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари”
Сједиште: Станари бб
Дозвола:
01-324-04-1/60-1/17 Рјешење:
01-324-9/17/Р-57-222 Датум почетка: 24.09.2017.
Период важења: 5 година

1. “Елинг-Инжињеринг” д.о.о. Теслић
Сједиште: Светог Саве 87/А, Теслић
Дозвола:
01-487-04/25/08
Рјешење:
01-412-2/08 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 22.12.2008.


2. “IDIM TRADE”д.о.о. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Његошева 55
Дозвола:
01-545-11/09
Рјешење:
Р-30-465-97/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 11.09.2009.


3. “ЛТС” д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Лазаричка 1
Дозвола:
01-1019-10/10
Рјешење:
01-550-4/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 25.03.2010.


4. Д.о.о. “Руднап” Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Петра Прерадовића 21
Дозвола:
01-402-04-1/23-2/14
Рјешење:
01-347-5/15/Р-110-123 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 04.12.2014.


5. “EL-EN SOLUTIONS” д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Максима Горког бр. 56 Бања Лука
Дозвола:
01-344-04-1/42-1/14
Рјешење:
01-312-6/15/Р-110-124 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 04.10.2014.


6. “Електроисток 1967” д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Васе Пелагића бр. 10 Бања Лука
Дозвола:
01-190-04-1/51/14
Рјешење:
01-242-6/16/Р-15-159 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 21.05.2014.


7. “ИНТЕХ” д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Ул. Бранка Грпчића бр. 2
Дозвола:
01-496-04-1/71/16
Рјешење:
01-281-7/18/Р-86-171 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 23.12.2016.

Copyright © 2024