REERS

Production plants that have exercised the right to incentive

1. “Мега електрик” а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жираја
Рјешење: 01-102-11/13/Р-58-21
Инсталисана снага (MW): 0,41
Планирана годишња производња (GWh): 1,75
Датум почетка: 01.03.2013.


2. “Мега електрик” а.д. Бања Лука
Постројење: МХЕ Велика Јасеница
Рјешење: 01-153-10/14/Р-82-103
Инсталисана снага (MW): 0,65
Планирана годишња производња (GWh): 1,5
Датум почетка: 16.04.2014.


3. “Отеша” мале електране д.о.о. Фоча
Постројење: МХЕ Отеша Б-О-2
Рјешење: 01-273-5/14/Р-85-163
Инсталисана снага (MW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 4,51
Датум почетка: 16.06.2014.


4. “E-промет” д.о.о за Котор Варош
Постројење: МХЕ Грабовичка ријека
Рјешење:
01-315-5/14/Р-87-202
01-315-12/14/Р-93-228
Инсталисана снага (MW): 0,79
Планирана годишња производња (GWh): 2,99
Датум почетка: 21.07.2014.


5. “Мега електрик” а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жежеља
Рјешење: 01-323-13/15/Р-27-298
Инсталисана снага (MW): 0,30
Планирана годишња производња (GWh): 1,3
Датум почетка: 16.07.2015.


6. Мала хидроелектана „Отоке 1“ Пиљић Славко с.п. Шипово
Постројење: МХЕ Отоке 1
Рјешење: 01-186-10/16/Р-10-131
Инсталисана снага (MW): 0,03
Планирана годишња производња (GWh): 0,15
Датум почетка: 1.05.2016.


7. “Крупица мале хидроелектране” д.о.о. Фоча
Постројење: МХЕ БК2
Рјешење: 01-498-7/16/Р-28-306
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 1,35
Датум почетка: 16.03.2017.


8. „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи
Постројење: МХЕ Јована
Рјешење: 01-175-10/17/Р-46-112
Инсталисана снага (MW): 0,94
Планирана годишња производња (GWh): 3,34
Датум почетка: 25.5.2017.


9. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“а.д. Добој
Постројење: МХЕ Пакленица
Рјешење: 01-372-6/17/Р-53-190
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 1,00
Датум почетка: 01.08.2017.


10. “ZEMX” д.о.о. Сребреница
Постројење: МХЕ Штедрић
Рјешење: 01-30-5/18/Р-69-20
Инсталисана снага (MW): 0,85
Планирана годишња производња (GWh): 3,52
Датум почетка: 01.03.2018.


11. “Тесла” д.о.о. Модрича
Постројење: МХЕ Црквина
Рјешење: 01-44-8/18/Р-70-32
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 0,97
Датум почетка: 01.03.2018.


12. “MEGA ELEKTRIK” а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жираја II
Рјешење: 01-131-8/18/Р-74-76
Инсталисана снага (MW): 0,89
Планирана годишња производња (GWh): 2,4
Датум почетка: 30.03.2018.


13. „Страјко – Инжењеринг“ д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ Чемерно
Рјешење: 01-195-5/18/Р-77-98
Инсталисана снага (MW): 0,20
Планирана годишња производња (GWh): 0,86
Датум почетка: 01.06.2018.


14. „ETA Energy“ д.о.о. Зворник
Постројење: МХЕ Испод кушлата
Рјешење: 01-304-5/18/R-85-165
Инсталисана снага (MW): 0,978
Планирана годишња производња (GWh): 6,50
Датум почетка: 28.06.2018.


15. “ГМ ЕНЕРГИЈА” Теслић
Постројење: МХЕ “Студена 2”
Рјешење: 01-457-6/18/Р-111-112
Инсталисана снага (MW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 1,04


16. Друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга “Бук” Источно Ново Сарајево
Постројење: МХЕ “Подивич”
Рјешење: 01-218-5/19/Р-113-126
Инсталисана снага (MW): 0,995
Планирана годишња производња (GWh): 4,75

1. “Бобар-Таубингер електрик” д.о.о. Брод на Дрини, Фоча
Постројење: Мала хидроелектрана Бистрица Б-5а
Инсталисана снага (MW): 3,93
Планирана годишња производња (GWh): 7,00
Рјешење: 01-120-6/12
01-120-9/12/Р-27-292


2. Друштво са ограниченом одговорношћу “Елинг мале хидроелектране” Теслић
Постројење: Мала хидроелектрана Дивич
Инсталисана снага (MW): 2,28
Планирана годишња производња (GWh): 4,43
Рјешење: 01-115-13/12
01-115-18/12/Р-27-295


3. “ЕРС” мале хидроелектране д.о.о. за производњу и дистрибуцију електричне енергије Бања Лука
Постројење: Мале хидроелектране Сућеска Р-С-1 и Р-С-2
Инсталисана снага (MW): 3,03
Планирана годишња производња (GWh): 5,63
Рјешење: 01-357-6/12
01-357-12/12/Р-27-292


4. “ЕХЕ” друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Новаковићи
Инсталисана снага (MW): 5,77
Планирана годишња производња (GWh): 18,50
Рјешење: 01-59-8/13/Р-57-16


5. “Хидроинвест” д.о.о. Рогатица
Постројење: МХЕ Устипрача
Инсталисана снага (MW): 6,90
Планирана годишња производња (GWh): 34,95
Рјешење: 01-512-8/15/Р-118-222
измјена серт условила измјену рјешења
01-512-22/15/Р-82-141


6. “ЕХЕ” друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Запеће
Инсталисана снага (MW): 3,88
Планирана годишња производња (GWh): 14,94
Рјешење: 01-79-6/16/Р-4-55


7. „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Постројење: „Месићи Нова“
Инсталисана снага (MW): 4,90
Планирана годишња производња (GWh): 23,90
Рјешење: 01-352-13/16/Р-20-214


8. “Страјко” д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ “До”
Инсталисана снага (MW): 2,00
Планирана годишња производња (GWh): 8,99
Рјешење: 01-529-10/16/Р-29-314


9. Електрос д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Говза
Инсталисана снага (MW): 4,98
Планирана годишња производња (GWh): 22,45
Рјешење: 01-254-5/17/Р-45-107
01-254-9/17/Р-66-299
01-254-12/17/R-77-97


10. „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Иломска
Инсталисана снага (MW): 4,95
Планирана годишња производња (GWh): 15,95
Рјешење: 01-497-7/17/Р-66-300


11. „Петрол Хидроенергија“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Јелеч
Инсталисана снага (MW): 4,80
Планирана годишња производња (GWh): 17,95
Рјешење: 01-174-5/18/R-75-82


12. “Хидроинвест” д.о.о. Рогатица
Постројење: МХЕ Дуб
Инсталисана снага (MW): 9,40
Планирана годишња производња (GWh): 43,66
Рјешење: 01-254-5/18/R-81-135


13. Л.С.Б. електране д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Медна
Инсталисана снага (MW): 4,90
Планирана годишња производња (GWh): 20,99
Рјешење: 01-263-5/18/R-83-146


14. МХ ЕРС МП а.д. Требиње, ЕД Пале а.д. Пале
Постројење: ХЕ Богатићи Нова
Инсталисана снага (MW): 9,96
Планирана годишња производња (GWh): 29,19
Рјешење: 01-469-5/18/R-100-298


15. МХ ЕРС МП а.д. Требиње, ЗП ХЕВ а.д. Мркоњић Град
Постројење: МХЕ Бочац 2
Инсталисана снага (MW): 10,00
Планирана годишња производња (GWh): 41,20
Рјешење: 01-72-6/19/Р-103-28

1. “FRATELLO TRADE“ а.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ Фратело 1
Рјешење: 01-447-16/13/Р-84-155
Инсталисана снага (MW): 42,50
Планирана годишња производња (GWh): 43.500*
Датум почетка: 01.03.2014.


2. “Ауто ин” д.о.о. Прњавор
Постројење: МСЕ Прњавор 1
Рјешење: 01-457-11/13/Р-84-154
Инсталисана снага (MW): 26,88
Планирана годишња производња (GWh): 27.300*
Датум почетка: 01.03.2014.


3. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 1
Рјешење: 01-564-11/13/Р-84-153
Инсталисана снага (MW): 49,80
Планирана годишња производња (GWh): 62.700*
Датум почетка: 01.03.2014.


4. “Turn Key Project” д.о.о.
Постројење: Горње Црњелово, Бијељина
МСЕ “Црњелово”
Рјешење: 01-58-15/14/Р-81-76
Инсталисана снага (MW): 10,12
Планирана годишња производња (GWh): 11.800
Датум почетка: 01.03.2014.


5. Висока школа “Banja Luka College” Бања Лука
Постројење: МСЕ “BLC”
Рјешење: 01-140-10/14/Р-82-99
Инсталисана снага (MW): 20,00
Планирана годишња производња (GWh): 21.500*
Датум почетка: 16.04.2014.


6. Висока школа “Banja Luka College” Бања Лука
Постројење: МСЕ “Гламочани”
Рјешење: 01-158-8/14/Р-82-102
Инсталисана снага (MW): 10,00
Планирана годишња производња (GWh): 8.400*
Датум почетка: 16.04.2014.


7. “Нестро петрол“ а.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ “БС Борик”
Рјешење: 01-196-10/14/Р-83-118
Инсталисана снага (MW): 12,50
Планирана годишња производња (GWh): 14.000*
Датум почетка: 28.04.2014.


8. “САНТИНГ” д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Сантинг 1
Рјешење: 01-214-5/14/Р-83-119
Инсталисана снага (MW): 49,68
Планирана годишња производња (GWh): 57.542
Датум почетка: 28.04.2014.


9. “САНТИНГ” д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Сантинг 2
Рјешење: 01-215-3/14/Р-83-120
Инсталисана снага (MW): 49,68
Планирана годишња производња (GWh): 57.542
Датум почетка: 28.04.2014.


10. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 2
Рјешење: 01-388-5/14/Р/-90-248
Инсталисана снага (MW): 49,80
Планирана годишња производња (GWh): 44.900*
Датум почетка: 01.10.2014.


11. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 3
Рјешење: 01-389-3/14/Р/-90-250
Инсталисана снага (MW): 49,80
Планирана годишња производња (GWh): 46.600*
Датум почетка: 01.10.2014.


12. “Мадра” д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Мадра 1
Рјешење: 01-516-8/14/Р-99-339
Инсталисана снага (MW): 49,50
Планирана годишња производња (GWh): 57.000
Датум почетка: 01.04.2015.


13. “Мадра” д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Мадра 2
Рјешење: 01-517-5/14/Р-99-340
Инсталисана снага (MW): 49,50
Планирана годишња производња (GWh): 57.000
Датум почетка: 01.04.2015.


14. С.п. “Соларна енергија – Мартић” Дервента
Постројење: Соларна електрна “Мартић”
Рјешење: 01-505-19/14/Р-100-6
Инсталисана снага (MW): 8,39
Планирана годишња производња (GWh): 7.000
Датум почетка: 01.04.2015.


15. Силвана Вол
Постројење: МСЕ “Woll”
Рјешење: 01-588-7/14/Р-103-46
Инсталисана снага (MW): 9,27
Планирана годишња производња (GWh): 12.000
Датум почетка: 16.04.2015.


16. “VERANO MOTORS” д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ Верано
Рјешење: 01-154-5/15/Р-104-56
Инсталисана снага (MW): 48,00
Планирана годишња производња (GWh): 60.000
Датум почетка: 01.05.2015.


17. РЕРС
Постројење: СЕ “Брегови”
Рјешење: 01-250-5/15/Р-106-74
Инсталисана снага (MW): 20,00
Планирана годишња производња (GWh): 26.700
Датум почетка: 28.11.2014.


18. “059” д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ 37 kWp Билећа
Рјешење: 01-472-8/15/Р-114-185
Инсталисана снага (MW): 37,00
Планирана годишња производња (GWh): 50.315
Датум почетка: 16.11.2015.


19. “БМБ ДЕЛТА” д.о.о. Градишка
Постројење: МСЕ “БМБ Делта”
Рјешење: 01-121-5/16/Р-08-99
Инсталисана снага (MW): 50,00
Планирана годишња производња (GWh): 63.875
Датум почетка: 01.05.2016.


20. Месна индустрија „МИ – ТРИВАС“ д.о.о. Прњавор
Постројење: СЕ “Тривас”
Рјешење: 01-302-5/16/Р-16-169
Инсталисана снага (MW): 47,00
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Датум почетка: 16.06.2016.


21. “Тitanium Power” д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ “Солар 4”
Рјешење: 01-369-8/16/Р-19-206
Инсталисана снага (MW): 50,00
Планирана годишња производња (GWh): 62.000
Датум почетка: 28.06.2016.


22. “Тitanium Power” д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ “Солар 5”
Рјешење: 01-370-5/16/Р-19-207
Инсталисана снага (MW): 50,00
Планирана годишња производња (GWh): 62.000
Датум почетка: 28.06.2016.


23. “Солар 1” д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ “Солар 2”
Рјешење: 01-67-5/18/Р-70-33
Инсталисана снага (MW): 47,7
Планирана годишња производња (GWh): 72.500
Датум почетка: 01.03.2018.


24. “Солар 1” д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ “Солар 3”
Рјешење: 01-68-4/18/Р-70-34
Инсталисана снага (MW): 47,7
Планирана годишња производња (GWh): 72.500
Датум почетка: 01.03.2018.


25. Висока школа “Banja Luka College”
Постројење: Бања Лука MСE “BLC 2”
Рјешење: 01-426-7/18/Р-97-272
Инсталисана снага (MW): 10
Планирана годишња производња (GWh): 12.500

* Након извршене нормализације

1. “Рафинерија уља
Постројење: Модрича” а.д. Модрича
ФЕ “Рафинерија уља Модрича”
Рјешење: 01-634-7/13/Р-77-27
01-634-11/13/Р-84-156
Инсталисана снага (MW): 110,25
Планирана годишња производња (GWh): 127.900*
Датум почетка: 01.03.2014.


2. “Тесла” д.о.о. Модрича
Постројење: МСЕ Тесла 1
Рјешење: 01-518-9/14/Р-99-337
Инсталисана снага (MW): 122,4
Планирана годишња производња (GWh): 140.000
Датум почетка: 01.04.2015.

МСЕ Тесла 2
Рјешење: 01-519-3/14/Р-99-338
Инсталисана снага (MW): 122,4
Планирана годишња производња (GWh): 140.000
Датум почетка: 01.04.2015.


3. “Бесједа” д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ Новаковић
01-96-8/15/Р-102-32
Инсталисана снага (MW): 247,86
Планирана годишња производња (GWh): 300.000
Датум почетка: 01.04.2015.


4. “МП Фарм” д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Подграб 1
01-26-5/15/Р-100-5
Инсталисана снага (MW): 249,56
Планирана годишња производња (GWh): 336.825
Датум почетка: 01.04.2015.


5. “Џунгла“ д.о.о. Добој
Постројење: МСЕ “Џунгла”
01-189-5/15/Р-104-57
Инсталисана снага (MW): 188,5
Планирана годишња производња (GWh): 216.066
Датум почетка: 01.05.2015.


6. “Солар 1” д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ “Солар 1”
01-310-8/15/Р-110-119
Инсталисана снага (MW): 249,6
Планирана годишња производња (GWh): 362.420
Датум почетка: 26.06.2015.


7. “МPM Energy” д.о.о. Трн, Лакташи
Постројење: МСЕ “Неутрон 1”
01-316-9/15/Р-110-117
Инсталисана снага (MW): 180
Планирана годишња производња (GWh): 188.616
Датум почетка: 26.06.2015.


8. “FRATELLO TRADE“ а.д. Бања Лука
Постројење: MSE Фратело 2
01-316-9/15/Р-110-117
Инсталисана снага (MW): 105
Планирана годишња производња (GWh): 120.000
Датум почетка: 26.06.2015.


9. “Енергана” д.о.о.
Постројење: СЕ Турменти 1
01-596-8/15/Р-02-4
Инсталисана снага (MW): 248,4
Планирана годишња производња (GWh): 355.043
Датум почетка: 16.02.2016.


10. Требиње
Постројење: СЕ Турменти 2
01-597-4/15/Р-02-5
Инсталисана снага (MW): 248,4
Планирана годишња производња (GWh): 355.043
Датум почетка: 16.02.2016.


11. ‘ЕТ Мах” д.о.о. Бањалука
Постројење: МСЕ Атлантик
01-207-6/16/Р-11-137
Инсталисана снага (MW): 156
Планирана годишња производња (GWh): 190.000
Датум почетка: 01.05.2016.


12. “Енергана” д.о.о.
Постројење: СЕ Турменти 3
01-324-5/16/Р-17-185
Инсталисана снага (MW): 248,4
Планирана годишња производња (GWh): 355.043
Датум почетка: 16.06.2016.


13. Требиње
Постројење: СЕ Турменти 4
01-325-3/16/Р-17-186
Инсталисана снага (MW): 248,4
Планирана годишња производња (GWh): 355.043
Датум почетка: 16.06.2016.


14. МХ „ЕРС“ МП АД Требиње, ЗП „РиТЕ Угљевик“ АД Угљевик
Постројење: МСЕ “Угљевик”
01-378-13/16/R-32-342
Инсталисана снага (MW): 240
Планирана годишња производња (GWh): 330.000
Датум почетка: 10.06.2016.


15. “АЛТА” д.о.о. Прњавор
Постројење: МСЕ “Дервента 1”
01-266-5/17/Р-46-113
Инсталисана снага (MW): 245
Планирана годишња производња (GWh): 364.000
Датум почетка: 25.05.2017.


16. “EIB Internationale” a.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ “Рамићи”
01-234-5/17/Р-47-130
Инсталисана снага (MW): 156
Планирана годишња производња (GWh): 198.875
Датум почетка: 25.05.2017.


17. Столарија Подроманија д.о.о.Соколац
Постројење: МСЕ “Подроманија 2”
01-278-5/17/Р-47-131
Инсталисана снага (MW): 240
Планирана годишња производња (GWh): 262.900
Датум почетка: 25.05.2017.


18. Столарија Подроманија д.о.о. Соколац
Постројење: МСЕ “Подроманија 3”
01-279-3/17/Р-47-132
Инсталисана снага (MW): 240
Планирана годишња производња (GWh): 262.900
Датум почетка: 25.05.2017.


19. Тесла д.о.о. Модрича
Постројење: СЕ “Тесла 3”
01-393-9/16/Р-23-249
Инсталисана снага (MW): 78
Планирана годишња производња (GWh): 95.800
Датум почетка: 16.09.2016.


20. “Торич” д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ “Торич 1”
01-85-5/19/Р-104-32
Инсталисана снага (MW): 247
Планирана годишња производња (GWh): 362.500

* Након извршене нормализације

1. “ППА” д.о.о. Бања Лука
Постројење: СЕ “Инцел”
Рјешење: 01-411-8/17/Р-59-235
Инсталисана снага (MW): 330
Планирана годишња производња (GWh): 430.000
Датум почетка: 01.11.2017.


2. Творница обуће “Спортек” д.о.о. Котор Варош
Постројење: МСЕ “Спортек
Рјешење: 01-20-6/18/Р-68-14
Инсталисана снага (MW): 973,5
Планирана годишња производња (GWh): 979.445
Датум почетка: 15.02.2018.


3. “ППА” д.о.о. Бања Лука
Постројење: СЕ “Инцел 2”
Рјешење: 01-311-6/18/Р-90-198
Инсталисана снага (MW): 254,4
Планирана годишња производња (GWh): 300.000
Датум почетка: 23.08.2018.

1. „Топлана“ а.д.Приједор
Постројење: Когенеративно производно постројење на биомасу „Нова топлана“
Рјешење: 01-528-6/16/R-29-313
Инсталисана снага (MW): 0,24
Планирана годишња производња (GWh): 1.960.000
Датум почетка: 27.10.2016.

1. “GOLD-MG” д.о.о. за производњу и трговину Доњи Жабар
Постројење: БЕ “Buffalo Energy Gold-MG”
Рјешење: 01-516-25/15/Р-18-195
Инсталисана снага (MW): 0,9900
Планирана годишња производња (GWh): 8.270.000
Датум почетка: 24.06.2016.

Copyright © 2024