REERS

Production plants that exercised the preliminary right to incentive

1. МХЕ Млечва
Инсталисана снага (МW): 0,250
Планирана годишња производња (GWh): 1,66
Рјешење: 01-511-12/17/Р-69-21
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 31.12.2018/ 01.07.2019.


2. МХЕ Грабовица
Инсталисана снага (МW): 0,250
Планирана годишња производња (GWh): 1,66
Рјешење: 01-512-9/17/Р-69-22
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 31.12.2018/ 01.07.2019.


3. МХЕ Ситонија
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,90
Рјешење: 01-514-10/17/R-72-57
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 30.11.2018/30.05.2019.


4. МХЕ Голубача
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,90
Рјешење: 01-515-10/17/R-72-58
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 30.11.2018/30.05.2019.


5. МХЕ Крушево брдо
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 1,49
Рјешење: 01-188-22/17/Р-85-166
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 01.01.2019/01.07.2019.


6. МХЕ Дренова
Инсталисана снага (МW): 0,105
Планирана годишња производња (GWh): 0,83
Рјешење: 01-394-10/18/Р-96-256
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 28.12.2019/28.6.2020.


7. МХЕ Клобучарица
Инсталисана снага (МW): 0,248
Планирана годишња производња (GWh): 1,39
Рјешење: 01-477-9/18/Р-101-5
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 25.12.2019/25.6.2020


8. МХЕ Крупац
Инсталисана снага (МW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 5,60
Рјешење: 01-505-7/18/Р-101-7
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 15.07.2020/15.01.2021


9. МХЕ Стопани 2
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,99
Рјешење: 01-175-14/18/Р-107-54
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 30.09.2019./31.03.2020.


10. МХЕ “Врбас 2”
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 1,07
Рјешење: 01-114-9/19/Р-111-113
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 1.10.2020/1.04.2021.

* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МХЕ Медош
Локација: Водоток ријеке Дрињаче
Инсталисана снага (МW): 4,92
Планирана годишња производња (GWh): 18,04
Рјешење:
01-285-18/17/Р-92-219
01-285-21/17/Р-102-16
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 01.09.2019/01.03.2020.


2. БББ д.о.о. Шипово
Постројењe: МХЕ Главица
Локација: Водоток ријеке Пливе
Инсталисана снага (МW): 1,47
Планирана годишња производња (GWh): 9,45
Рјешење:
01-391-18/17/Р-92-218
01-391-28/17/Р-102-17
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 01.07.2019/01.01.2020.


3. “Green Energy” д.о.о. Пале
Постројењe: МХЕ Миљацка
Локација: Миљацка
Инсталисана снага (МW): 2,5
Планирана годишња производња (GWh): 9,31
Рјешење: 01-480-11/18/Р-101-6
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 01.09.2019/01.03.2020.

* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. Драгослав Павићевић, Требиње
Постројењe: МСЕ Павићевић 1
Инсталисана снага (МW): 46,8
Планирана годишња производња (GWh): 72.500
Рјешење: 01-396-10/18/Р-96-257
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019./31.5.2020.


2. МСЕ Павићевић 2
Инсталисана снага (МW): 46,8
Планирана годишња производња (GWh): 72.500
Рјешење: 01-397-7/18/Р-96-258
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019./31.5.2020.


3. Божо Тркљи Билећа
Постројењe: МСЕ Тркља 1
Инсталисана снага (МW): 46,8
Планирана годишња производња (GWh): 72.500
Рјешење: 01-355-9/18/Р-96-259
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019./31.5.2020.


4. Мирко Тркља, Билећа
Постројењe: МСЕ Тркља 2
Инсталисана снага (МW): 46,8
Планирана годишња производња (GWh): 72.500
Рјешење: 01-356-9/18/Р-96-260
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019./31.5.2020.


5. МX „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Постројењe: Соларна електрана „Електро Добој – Теслић“
Инсталисана снага (МW): 41,8
Планирана годишња производња (GWh): 51.865
Рјешење: 01-425-7/18/Р-97-278
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 07.06.2019.


6. Драгомир Мићић
Постројењe: МСЕ „Цер“
Инсталисана снага (МW): 49
Планирана годишња производња (GWh): 60.400
Рјешење: 01-18-7/19/Р-102-15
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 1.12.2019/1.6.2020.


7. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројењe: „Тромеђа 1“
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 60.000
Рјешење: 01-433-9/18/Р-107-56
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 01.09.2019/01.03.2020.


8. „Тромеђа 2“
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 60.000
Рјешење: 01-434-8/18/Р-107-57
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 01.09.2019/01.03.2020.


9. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МСЕ „ETMax 3“
Инсталисана снага (МW): 49,6
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-443-9/18/Р-107-58
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 01.03.2020/01.09.2020.


10. МСЕ „ETMax 4“
Инсталисана снага (МW): 49,6
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 01.03.2020/01.09.2020.


11. Табаковић д.о.о. Билећа
Постројењe: „Торич 3“
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-442-10/18/Р-107-60
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


12. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројењe: МСЕ “Солар 4“
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-129-7/19/Р-107-61
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 30.12.2019/30.06.2020.


13. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МСЕ “Билећа 1”
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-130-8/19/Р-109-80
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


14. МСЕ “Билећа 2”
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-131-6/19/Р-109-81
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


15. “Геонова” Горана Малетић с.п. Бања Лука
Постројењe: МСЕ “Билећа 3”
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-132-7/19/Р-109-82
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020


16. МСЕ “Билећа 4”
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-133-6/19/Р-109-83
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020


17. Милан Дунђер
Постројењe: МСЕ “Билећанка 1”
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-145-7/19/Р-109-84
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020


18. МСЕ “Билећанка 2”
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 65.000
Рјешење: 01-146-6/19/Р-109-85
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020

“Торич” д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МСЕ Торич 1
Инсталисана снага (МW): 240
Планирана годишња производња (GWh): 362.500
Рјешење: 01-195-30/16/Р-84-161
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 03.09.2018/3.03.2019.


1. “Торич” д.о.о. Бања ЛУка
Постројењe: МСЕ Торич 2
Инсталисана снага (МW): 171,6
Планирана годишња производња (GWh): 243.000
Рјешење: 01-300-7/18/Р-92-220
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2018/30.06.2019


2. „Монтинг енергетика“ д.о.о. Требиње
Постројењe: МСЕ МЕ-Солар
Инсталисана снага (МW): 249,6
Планирана годишња производња (GWh): 362.500
Рјешење: 01-352-7/18/Р-92-221
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 30.06.2019/31.12.2019


3. СЗР “Делта” с.п. Боро Ћорић, Дервента
Постројењe: МСЕ “Делта”
Инсталисана снага (МW): 187,2
Планирана годишња производња (GWh): 78.552
Рјешење: 01-354-6/18/P-92-222
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.08.2019/29.2.2020.


4. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 1“
Инсталисана снага (МW): 249,98
Планирана годишња производња (GWh): 281.000
Рјешење: 01-399-14/18/Р-102-18
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 1.8.2019./1.2.2020.


5. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 2“
Инсталисана снага (МW): 249,98
Планирана годишња производња (GWh): 281.000
Рјешење: 01-400-8/18/Р-102-19
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 1.8.2019./1.2.2020.


6. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 3“
Инсталисана снага (МW): 249,98
Планирана годишња производња (GWh): 281.000
Рјешење: 01-401-8/18/Р-102-20
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 1.8.2019./1.2.2020.


7. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 4“
Инсталисана снага (МW): 249,98
Планирана годишња производња (GWh): 281.000
Рјешење: 01-402-8/18/Р-102-21
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 1.8.2019./1.2.2020.


8. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 5“
Инсталисана снага (МW): 170,8
Планирана годишња производња (GWh): 191.000
Рјешење: 01-403-8/18/Р-102-22
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 1.8.2019./1.2.2020.


9. Зоран Јанковић
Постројењe: СЕ „Љубиње ЗЈ 142kWp“
Инсталисана снага (МW): 142
Планирана годишња производња (GWh): 181.000
Рјешење: 01-404-1018Р-97-276
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 1.08.2019/1.02.2020.


10. “Building” д.о.о. Требиње
Постројењe: Соларна електрана „Сунце 1“
Инсталисана снага (МW): 249,5
Планирана годишња производња (GWh): 289.960
Рјешење: 01-407-10/18/Р-101-4
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.6.2020.


11. „ЕТМАКС“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: Соларна електрана „Будисавље“
Инсталисана снага (МW): 249,6
Планирана годишња производња (GWh): 289.000
Рјешење: 01-118-8/19/Р-107-55
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.6.2020.


12. “Green Energy – R” д.о.о. Братунац
Постројењe: ФСЕ “250 kWp Братунац”
Инсталисана снага (МW): 250,00
Планирана годишња производња (GWh): 323,700
Рјешење: 01-87-9/19/Р-109-79
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019./30.06.2020.

1. “ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари” д.о.о. Станари
Постројењe: МСЕ “ЕФТ Солар”
Инсталисана снага (МW): 405,4
Планирана годишња производња (GWh): 70.555*
480.000**
Рјешење: 01-363-7/18/Р-93-229
Период трајања ППП, до рок 1*/рок 2**: 30.06.2019/30.12.2019.

* Током 2019. године за произведену ел. енергију у количини од 70.555 kWh
** У 2020. години и надаље за укупну произведену ел. енергију у планираном годишњем износу од 480.000 kWh

1. “ФАГУС” д.о.о. Котор Варош
Постројењe: Когенеративно постројење на биомасу “Фагус”
Рјешење: 01-274-11/18-90-202
Инсталисана снага (kW): 820

Copyright © 2024