REERS

Submitted applications for issuing certificates

1. „ФАГУС“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“
Датум подношења захтјева: 01.04.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-86-1/19
Статус: У фази комплетирања


2. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Електро Добој – Теслић“
Датум подношења захтјева: 08.04.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-195-1/19
Статус: У фази комплетирања


3. „ППА“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Инцел“
Датум подношења захтјева: 25.04.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-216-1/19
Статус: У фази комплетирања


4. „ППА“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Инцел 2“
Датум подношења захтјева: 25.04.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-215-1/19
Статус: У фази комплетирања


5. “МАДРА” д.о.о. Челинац пренос са корисника сертификата “ЕТМах” д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Атлантик“
Датум подношења захтјева: 26.06.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-262-1/19
Статус: Пријем и обрада захтјева


6. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „ЕФТ Солар“
Датум подношења захтјева: 27.06.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-260-1/19
Статус: Пријем и обрада захтјева


7. „МОНТИНГ – енергетика” д.о.о. Требиње
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „МЕ – Солар“
Датум подношења захтјева: 27.06.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-261-1/19
Статус: Пријем и обрада захтјеваПоднијети комплетирани захтјеви

 

 

 

Copyright © 2024