REERS

Registar of certificates for generation facilities which generate electricity from renewable energy sources or in efficient cogeneration

1. „Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић
Производно постројење:
МХЕ Дивич
Локација: Крушево Брдо, Котор Варош
Номинална снага: 2.283,2 kW
Сертификат:
01-154-04-1/Spp-1-1/13 Датум почетка:
22.05.2013.
Период важења:
до 16.02.2027.
Рјешење:
01-154-15/13/Р-62-72


2. Друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије “Таубингер електрик” д.о.о. Калиновик
Производно постројење:
МХЕ Бистрица Б-5а
Локација: Добро Поље, Калиновик
Номинална снага: 3.930 kW
Сертификат:
01-171-04-1/Spp-2-1/16 Датум почетка:
27.06.2016.
Период важења:
до 16.02.2027.
Рјешење:
01-171-13/16/Р-19-209


3. МХЕ Штрпци Чедомир Лаловић
Производно постројење:
МХЕ Штрпци
Локација: Доња Ријека, општина Рудо
Инсталисана снага: 60 kW
Сертификат:
01-722-04-1/Spp-3/12 Датум почетка:
31.05.2012.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-722-13/11


4. “ЕРС” мале хидроелектране д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ Сућеска Р-С-1
МХЕ Сућеска Р-С-2
Локација: Стргачина, општина Рудо
Инсталисана снага: 3.029 kW
МХЕ Сућеска Р-С-1: 2 х 965 kW = 1.930 kW
МХЕ Сућеска Р-С-2: 1 х 1.099 kW = 1.099 kW
Сертификат:
01-580-04-1/Spp-4-1/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
до 11.07.2027.
Рјешење:
01-580-13/13/P-79-47


5. “ЕХЕ” д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ Новаковићи
Локација: Новаковићи, општина Кнежево
Инсталисана снага:
5.770 kW
Сертификат:
01-318-04-1/Spp-5/13 Датум почетка:
24.01.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-318-21/12


6. “МЕГА ЕЛЕКТРИК” Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи
Производно постројење:
МХЕ Жираја
Локација: Бијело Бучје, општина Теслић
Инсталисана снага:
410 kW
Сертификат:
01-355-04-1/Spp-6-1/16 Датум почетка:
26.07.2016.
Период важења:
до 13.02.2028.
Рјешење:
01-355-12/16/Р-21-227


7. “MEGA ELEKTRIK” а.д. Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ “Велика Јасеница”
Локација: Блатница, општина Теслић
Инсталисана снага: 650 kW
Сертификат:
01-52-04-1/Spp-15-1/16 Датум почетка:
26.05.2016.
Период важења:
до 12.03.2029.
Рјешење:
01-52-12/16/Р-16-166


8. “ОТЕША” мале електране д.о.о. Фоча
Производно постројење:
МХЕ “Отеша Б-О-2”
Локација: на земљишту утврђеном локацијским условима бр. 15.02-364-91/12 од 5.9.2012.
општина Фоча
Инсталисана снага: 992 kW
Сертификат:
01-134-04-1/Spp-18/14 Датум почетка:
21.05.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-134-13/14/Р-84-146


9. “E-PROMET” д.о.о. Котор Варош
Производно постројење:
МХЕ “Грабовичка ријека”
Локација: на дијелу к.ч. бр. 2623 (водозахват), на дијелу к.ч. бр. 1823, 1827, 1876/3 и 2631/1 (цјевовод у дужини 1727 метара), на к.ч. бр. 1628 и 1629/1 (машинска зграда) све к.о. Грабовица, општина Котор Варош
Инсталисана снага: 785 kW
Сертификат:
01-203-04-1/Spp-19/14 Датум почетка:
26.06.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-203-12/14/Р-86-190


10. Друштво са ограниченом одговорношћу “ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Теслић
Производно постројење:
МХЕ “Иломска”
Локација – на к.ч. бр. 11/79-2, 11/79-3 к.о. Бенићи, 5/7 к.о. Ђенићи и 1/1 и 923 к.о. Корићани, Општина Кнежево
инсталисана снага 4.950 kW
(агрегат бр. 1-3.300 kW и агрегат бр. 2-1650 kW)
Сертификат:
01-252-04-1/Spp-33/15 Датум почетка:
31.03.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-252-12/14/Р-105-66


11. “МЕГА ЕЛЕКТРИК” Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Жежеља”
Локација – на к.ч. бр. 218/15 и218/16 к.о. Блатница, Општина Теслић
инсталисана снага 300 kW
Сертификат:
01-356-04-1/16/Spp-34-1/16 Датум почетка:
26.07.2016.
Период важења:
до 14.05.2030.
Рјешење:
01-356-8/16/Р-21-228


12. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину “ХИДРОИНВЕСТ”
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Устипрача”
Локација – општина Рогатица и Ново Горажде
инсталисана снага 6.900 kW
(агрегат бр.1 – 3.450 kW и агрегат бр. 2 – 3.450 kW)
Сертификат:
01-211-04-1/Spp-40-1/18
Датум почетка:
01.06.2018.
Период важења:
до 16.10.2030.
Рјешење:
01-211-6/18/Р-80-131


13. “ЕХЕ” друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Запеће”
Локација – на земљишту утврђеном локацијским условима број: 15.02-364-240/13 од 11.10.2013. године и на земљишту означеном као к.ч. број 7/66-2, 7/73-3, дио 7/115 и дио 7/116, К.О. Макарићи, Општина Кнежево
инсталисана снага 3.877 kW
(агрегат бр. 1-2.529 kW и агрегат бр. 2-1.348 kw)
Сертификат:
01-413-04-1/Spp-43-1/16 Датум почетка:
17.11.2016.
Период важења:
до 22.01.2031.
Рјешење:
01-413-10/16/Р-31-331


14. Мала хидроелектрана “Отоке 1” Славко Пиљић, с.п. Шипово
Производно постројење:
МХЕ “Отоке 1”
Локација – Попуже, Јањске Отоке бр 1, К.О. Грабовица, листа непокретности 345, к.ч. 46 и к.ч. 47, Општина Шипово
инсталисана снага 32 kW
Сертификат:
01-555-04-1/Spp-45/16 Датум почетка:
03.03.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-555-13/15/Р-05-78


15. Мјешовити холдинг “ЕРС” – МП а.д. Требиње – ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале
Производно постројење:
МХЕ “Месићи – Нова”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 1650 и 2027 к.о. Месићи, Општина Рогатица
инсталисана снага 4.897,5 kW
(агрегат бр. 1 – 1.632,5 kW, агрегат бр. 2 – 1.632,5 kW и агрегат бр. 3 – 1.632,5 kW)
Сертификат:
01-402-04-1/Spp-46/16 Датум почетка:
29.03.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-402-10/15/Р-09-125


16. Друштво са ограниченом одговорношћу “СТРАЈКО” д.о.о. Требиње
Производно постројење:
МХЕ “До”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 678/14, 687/16, 678/17, 691/12, 691/16, 691/15, 691/14, 691/13, 712/5, 711/4,710/6, 713,714,715,716,687/15,687/17,687/18,678/15,622/1,
622/2 и 619/1 К.О. Битуња и К.О. Хргуд, Општина Берковићи
инсталисана снага 2.000 kW
Сертификат:
01-350-04-1/Spp-55/16 Датум почетка:
06.10.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-350-10/16/Р-27-293


17. КРУПИЦА мале хидроелектране друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију електричне енергије
Производно постројење:
МХЕ “БК2”
Локација – на земљишту означеном као парцеле к.ч. број 1827/3 К.О. Јелеч и к.ч. број 1104/2 К.О. Пољице (водозахват) и к.ч. број 825/2 К.О. Пољице (машинска зграда), Општина Фоча
инсталисана снага 250kW
(агрегат бр. 1-160kW и агрегат бр. 2-90kW)
Сертификат:
01-607-04-1/Spp-58/17 Датум почетка:
13.02.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-607-12/16/Р-37-25


18. “ЕЛЕКТРОС” друштво са ограниченомо одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ “Говза Б-Г-1-Јелеч”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 1146 и 1335 К.О. Миљевина, и на земљишту означеном као к.ч. бр. 159, 164, 165 и 350 К.О. Јелеч, Општина Фоча
инсталисана снага 4.980 kW
(агрегат бр. 1 – 3.600 kW и агрегат бр. 2 – 1.380 kW)
Сертификат:
01-650-04-1/Spp-59/17 Датум почетка:
13.04.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-650-12/16/Р-42-72


19. Друштво за производњу, трговину и услуге “Електро – Јована” д.о.о. Милићи
Производно постројење:
МХЕ “Јована”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 597/3, 597/4, 597/7 и 597/8 К.О. Рупово Брдо (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 2149/1, 2149/7 и 2149/8 К.О. Дервента (стари премјер) , Општина Милићи
инсталисана снага 944 kW
(агрегат бр. 1 – 571 kW и агрегат бр. 2 – 373 kW
Сертификат:
01-166-04-1/Spp-61/17 Датум почетка:
04.05.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-166-12/17/Р-45-106


20. МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП “Електро Добој” а.д. Добој
Производно постројење:
МХЕ “Пакленица”
Локација – на земљишту и то: машинска радионица на к.ч. број 39/2 (нови премјер) К.О. Рјечица, водозахват број 1 на ријеци Пакленици на к.ч. број 1548/2, 1548/3 и 1548/4 (нови премјер) К.О. Доња Пакленица и водозахват број 2 на ријеци Криваји на к.ч. број 2419/2 К.О. Доња Пакленица и к.ч. број 539/2 К.О. Рјечица, Град Добој
инсталисана снага 245 kW
Сертификат:
01-333-04-1/Spp-65/17
Датум почетка:
27.07.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-333-11/17/Р-52-180


21. Друштво са ограниченом одговорношћу “ZEMX” Сребреница
Производно постројење:
МХЕ “Штедрић”
Локација – на подручју села Башићи, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2771/5, 2798/2, 2843/2, 2799/2, 2597/2, 2597/1, 2771/1, 2799/1, 2764, 2855 и 2853 К.О. Дервента, што одговара к.ч. бр. 1380/32, 1380/33, 1380/35, 1380/34 К.О. Васиљ и 2431/9 К.О. Дервента (стари премјер), Општина Милићи
– инсталисана снага 850 kW
– планирана годишња производња 3.540 MWh
Сертификат:
01-482-04-1/Spp-68/17 Датум почетка:
28.12.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-482-12/17/Р-66-297


22. Друштво са ограниченом одговорношћу “ТЕСЛА” за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг и услуге Модрича
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Црквина”
Локација – у Угодновићима, на земљишту означеном као к.ч. бр. 860/221 и 860/222 К.О. Угодновић (СП Угодновић), и к.ч. бр. 938/1 и 938/245 К.О. Очауш 1 (СП Очауш), Општина Теслић
Инсталисана снага: 249 kW
Планирана годишња производња: 970 МWh
Сертификат:
01-492-04-1/Spp-70/18 Датум почетка:
17.01.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-492-1/17/P-67-6


23. “МЕГА ЕЛЕКТРИК” Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Жираја II”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. број 127/8, дио 87/6 и 156/2 К.О. Бијело Бучје, Општина Теслић
Инсталисана снага 885 kW (агрегат бр. 1 – 310 kW и агрегат бр. 2 – 575 kW)
Планирана годишња производња 2.400 MWh
Сертификат:
01-500-04-1/Spp-73/18 Датум почетка:
16.02.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-500-13/17/R-70-31


24. “Петрол хидроенергија” д.о.о. Теслић
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Јелеч”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 165, 167, 356, 1339, 1785, 2862, 2339, 2858, 2858/3 К.О. Јелеч, Општина Фоча
(агрегат бр. 1 – 3.450 kW и агрегат бр. 2 – 1.500 kW)
Планирана годишња производња 18.000 MWh
Сертификат:
01-137-04-1/Spp-74/18 Датум почетка:
27.03.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-137-13/18//R-74-75


25. Привредно друштво “Страјко-Инжењеринг” д.о.о. Требиње
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Чемерно”
Локација – Чемерно, водозахват на дијеловима парцела означених као к.ч. бр. 1287 и к.ч. бр. 1293 К.О. Дражљево 1, цјевовод на дијеловима парцела к.ч. бр. 1293 и к.ч. бр. 2418/3 К.О. Дражљево 1, у просторном обухвату РП “Канал”, Општина Гацко
Инсталисана снага 200 kW
Планирана годишња производња 864 МWh
Сертификат:
01-57-04-1/Spp-75/18 Датум почетка:
12.04.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-57-17/18/Р-76-87


26. “Хидроинвест” д.о.о. Рогатица
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Дуб”
Локација – територија Општине Рогатица
Инсталисана снага 9.400 kW
(агрегат бр. 1 – 4.700 kW и агрегат бр. 2 – 4.700 kW)
Планирана годишња производња 44.160 МWh
Сертификат:
01-50-04-1/Spp-76/18 Датум почетка:
01.06.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-50-12/18/Р-80-130


27. “Л.С.Б Електране” д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Медна”
Локација – територија Општине Мркоњић Град и Општине Рогатица
Инсталисана снага 4.900 kW
Планирана годишња производња 18.400 МWh
Сертификат:
01-209-04-1/Spp-77/18 Датум почетка:
07.06.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-209-10/18/Р-82-140


28. “ETA Energy” д.о.о. Зворник
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Испод Кушлата”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 12223/2, 13712/4, 13712/3, 13712/5, к.о. Каменица, к.ч. бр. 1225/4, 1225/3, 1225/5 и 671/2, к.о. Дрињача, Град Зворник
Инсталисана снага 978 kW
Планирана годишња производња 6.500 МWh
Сертификат:
01-123-04-1/Spp-78/18 Датум почетка:
21.06.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-123-16/18/Р-84-150


29. Мјеšоviti hоlding ”ЕRS” – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ”Еlеktrоdistribuciја” а.d. Pаlе
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Богатићи Нова”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 и 1239/1, к.о. Јабланица, Општина Трново
Инсталисана снага 9.960 kW
Планирана годишња производња 40.541,63 МWh
Сертификат:
01-374-04-1/Spp-81/18 Датум почетка:
14.12.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-374-9/18/Р-98-282


30. Мјеšоviti hоlding ”ЕRS” – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ”Хидроелектране на Врбасу” а.d. Мркоњић Град
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Бочац 2”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 42/19-4 к.о. Сурјан-Бочац, Општина Мркоњић Град
Инсталисана снага 9.990 kW
Планирана годишња производња 41.603 МWh
Сертификат:
01-476-04-1/Spp-82/19 Датум почетка:
07.02.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-476-12/18/Р-102-14


31. Друштво са ограниченом одговорношћу “ГМ ЕНЕРГИЈА” Теслић
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Студена 2”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. број 860/1, 860/220 К.О. Угодновић (СП Угодновић) и к.ч. број 1241/1 и 1241/136 К.О. Бијело Бучје (СП Бијело Бучје),
Општина Теслић
Инсталисана снага 249 kW
Планирана годишња производња 1.050 МWh
Сертификат:
01-456-04-1/Spp-84/19 Датум почетка:
20.03.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-456-13/18/Р-106-46


32. Друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга “БУК”
Производно постројење:
Мала хидроелектрана “Подивич”
Локација – на територији општина Источно Ново Сарајево и Трново
инсталисана снага 995 kW
Планирана годишња производња 4.803 МWh
Сертификат:
01-27-04-1/Spp-85/19 Датум почетка:
14.05.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-27-14/19/Р-112-118

1. “ТОПЛАНА” акционарско друштво Приједор
Производно постројење:
Когенеративно постројење на биомасу “Нова Топлана”
Локација – у индустријској зони Целпак у Приједору, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2985/11 и 2985/16 и 2985/151 К.О. Приједор 1 (нови премјер), што одговара к.ч. број 35/5, 841/1, 841/2 и 841/20 К.О. СП Приједор (стари премјер), Град Приједор
инсталисана снага 250 kW
номинална снага мотора – 250 kW
номинална снага
генератора – 313 kVA
Сертификат:
01-424-04-1/Spp-56/16 Датум почетка:
06.10.2016.
Период важења:
5 година
Рјешење:
01-424-12/16/Р-27-289

1. Друштво са ограниченом одговорношћу “GOLD – MG” Доњи Жабар
Производно постројење:
Биогасна електрана
“BUFFALO ENERGY GOLD – MG”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 2950/13 к.о. Тишина (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 897/123 к.о. Тишина (стари премјер), Ново Село, Општина Шамац
инсталисана снага 999 kW
номинална снага генератора – 1.335 kVA
Сертификат:
01-366-04-1-Spp-54/16Датум почетка:
25.08.2016.
Период важења:
5 година
Рјешење:
01-366-13/16/ Р-23-248

1. “Auto-In” друштво са ограниченом одговорношћу Прњавор
Производно постројење:
МСЕ Прњавор 1
Локација:
На крову објекта фирме “Auto-In” д.о.о. Прњавор, Општина Прњавор
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 26,88 kWp (DC); инвертори 30 kW (AC)
Сертификат:
01-323-04-1/Spp-7/13 Датум почетка:
31.10.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-323-23/13/Р-71-206


2. “Fratello Trade” Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ Фратело 1
Локација:
На крову пословног објекта фирме “Fratello Trade” а.д. Бања Лука, Општина Бања Лука
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 42,75 kWp (DC); инвертори 45 kW (AC)
Сертификат:
01-346-04-1/Spp-8/13 Датум почетка:
31.10.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-346-20/13/Р-71-207


3. Програмирање – енергетика “Titanium Power” д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ Солар 1
Локација:
На крову објекта пекаре “Марић” у Улици Војводе Путника бр. 58, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 49,92 kWp (DC); инвертори 49 kW (AC)
Сертификат:
01-425-04-1/Spp-9/13 Датум почетка:
31.10.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-425-12/13/Р-71-208


4. Акционарско друштво за производњу, препраду и промет деривата нафте “Рафинерија уља Модрича” Модрича
Производно постројење:
Соларна фотонапонска електрана “Рафинерија уља Модрича”
Локација:
На крову објекта “РУМ одржавање” у Улици Војводе Степе Степановића бр. 49, у индустријском кругу “Рафинерије уља Модрича”, Општина Модрича
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 441х250 Wp = 110,25 kWp (DC); инвертори 7х15 kW = 105 kW (AC)
Сертификат:
01-434-04-1/Spp-10/13 Датум почетка:
12.12.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-434-12/13/Р-74-242


5. Друштво са ограниченом одговорноћу “TURN KEY PROJECT” Горње Црњелово бб, Бијељина
Производно постројење:
СЕ “Црњелово 1”
Локација:
На земљишту, парцела к.ч. број 3278 к.о. Црњелово Горње, Бијељина
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 44х230 Wp = 10,12 kWp (DC); инвертори 1х10 kW = 10 kW (AC)
Сертификат:
01-450-04-1/Spp-11/13 Датум почетка:
12.12.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-450-12/13/Р-74-243


6. Висока школа “BANJA LUKA COLLEGE” Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ ГЛАМОЧАНИ
Локација: на крову стамбеног објекта (куће) у Улици Стевана Сремца бр. 32, Гламочани, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 40 х 240 Wp = 9,6 kWp (DC); инвертори 1х12,5 kW = 12,5 kW (AC)
Сертификат:
01-600-04-1/Spp-12/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-600-12/13/Р-79-48


7. Висока школа “BANJA LUKA COLLEGE” Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ “BLC”
Локација: на крову пословног објекта Високе школе “Banja Luka College” Бања Лука, у Улици Милоша Обилића бр. 30, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 84 х 240 Wp = 20,16 kWp (DC); инвертори 1х20 kW = 20 kW (AC)
Сертификат:
01-601-04-1/Spp-13/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-601-11/13-Р-79-49


8. Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса “NESTRO PETROL” Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ Борик
Локација: на крову постојећег обојекта бензинске станице у Улици Булевар Српске војске бр. 3, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 70 x 175 Wp = 12,25 kWp (DC); инвертори 1х12,5 kW = 12,5 kW (AC)
Сертификат:
01-617-04-1/Spp-14/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-617-13/13/Р-79-50


9. Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину “САНТИНГ” Пале
Производно постројење:
СЕ Сантинг 1
Локација: на крову објекта 15. “ФАМОС – КОРАН” у Палама у оквиру Регулационог плана индустријске зоне “ФАМОС” РО “КОРАН”, к.ч. 3946/6 к.о. Пале Град;2542/30 к.о. Пале, Општина Пале
Инсталисана снага: фотонапонски модули 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); инвертори 3х17 kW = 51 kW (AC)
Сертификат:
01-31-04-1/Spp-16/14 Датум почетка:
10.04.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-31-13/14/Р-82-96


10. Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину “САНТИНГ” Пале
Производно постројење:
СЕ Сантинг 2
Локација: на крову објекта 16. “ФАМОС – КОРАН” у Палама у оквиру Регулационог плана индустријске зоне “ФАМОС” РО “КОРАН”, к.ч. 3946/6 к.о. Пале Град;2542/30 к.о. Пале, Општина Пале
Инсталисана снага: фотонапонски модули 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); инвертори 3х17 kW = 51 kW (AC)
Сертификат:
01-32-04-1/Spp-17/14 Датум почетка:
10.04.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-32-11/14/R-82-97


11. Програмирање – енергетика “TITANIUM POWER” д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ Солар 2
Локација: на јужном дијелу крова објекта предузећа “Кондић Комерц” у Козарској Дубици у Улици Краља Петра Првог Ослободиоца бб, на земљишту означеном као к.ч. 287/10 уписано у зк. ул. бр. 357 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. бр. 958/244 уписано у Ин. бр. 938 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага: фотонапонски модули 184 x 270 Wp = 49,68 kWp (DC); инвертори 3х16,65 kW = 49,95 kW (AC)
Сертификат:
01-328-04-1/Spp-20/14 Датум почетка:
28.08.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-328-12/14/Р-89-235


12. Програмирање – енергетика “TITANIUM POWER” д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ Солар 3
Локација: на јужном дијелу крова објекта предузећа “Ђуђевић” д.о.о. у Козарској Дубици у Улици Острошка бб, на земљишту означеном као к.ч. 334/3 и 334/165 уписано у зк. ул. бр. 1508 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. бр. 958/287 уписано у Ин. бр. 2160 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага: фотонапонски модули 180 x 275 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3х16,65 kW = 49,95 kW (AC)
Сертификат:
01-329-04-1/Spp-21/14 Датум почетка:
28.08.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-329-8/14/Р-89-236


13. Самостални привредник “Соларна енергија – Мартић”, власник Гордана Мартић, Дервента
Производно постројење:
Соларна електрана “Мартић”
Локација:
На крову поткровља стамбено-пословног објекта изграђеног на к.ч. 374/29 К.О. Дервента 2, у улици Укринска, у обухвату Регулационог плана “Блок градски” Општина Дервента
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 43х195 Wp = 8,385 kWp (DC); инвертори 1×12,5=12,5 kW (AC)
Сертификат:
01-294-04-1/Spp-22/14 Датум почетка:
10.09.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-294-12/14/R-90-247


14. “ETMax” д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Woll”
Локација:
На крову постојећег стамбеног објекта изграђеног на к.ч. 919/6 К.О. Врућица 1, у Гомјеници, општина Теслић
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 38х240 Wp = 9,12 kWp (DC); инвертори 1×10=10 kW (AC)
Сертификат:
01-327-04-1/Spp-23/14 Датум почетка:
16.10.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-327-12/14/P-92-259


15. “МАДРА” д.о.о. Челинац
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Мадра 1”
Локација:
На крову производног објекта у Челинцу у Улици Цара Лазара, изграђеног на к.ч. 786/5, уписана у пл. бр. 1471 К.О. Челинац Доњи, општина Челинац
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 198х250 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3×15=45 kW (AC)
Сертификат:
01-398-04-1/Spp-24/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-398-12/14/Р-93-280


16. “МАДРА” д.о.о. Челинац
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Мадра 2”
Локација:
На крову производног објекта у Челинцу у Улици Цара Лазара, изграђеног на к.ч. 786/14, уписана у пл. бр. 1471 К.О. Челинац Доњи, и на крову производног објекта који је изграђен на земљишту к.ч. 786/15 уписана у листу непокретности бр. 666 к.о. Челинац Доњи, општина Челинац
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 198х250 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3×15=45 kW (AC)
Сертификат:
01-399-04-1/Spp-25/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-399-9/14/Р-93-281


17. “Тесла” д.о.о. Модрича
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Тесла 1”
Локација:
На крову производног објекта изграђеног на земљишту означеног као к.ч. 899 и к.ч. 900/2, по новом премјеру, к.о. Кладари, уписано у ЗК уложак бр. 5, Општина Модрича
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 480х255 Wp = 122,40 kWp (DC); инвертори 8×15=120 kW (AC)
Сертификат:
01-413-04-1/Spp-26/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-413-11/14/Р-93-282


18. “Тесла” д.о.о. Модрича
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Тесла 2”
Локација:
На крову производног објекта изграђеног на к.ч. 899 и к.ч. 900/2, по новом премјеру к.о. Кладари, уписано у ЗК уложак бр. 5, Општина Модрича
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 480х255 Wp = 122,40 kWp (DC); инвертори 8×15=120 kW (AC)
Сертификат:
01-414-04-1/Spp-27/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-414-8/14/Р-93-283


19. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге M FARM д.о.о. Пале
Производно постројење:
СФЕ “ПОДГРАБ 1”
На крову пољопривредних објеката – фарма свиња (објекат 1, објекат 2, “штала 1” и пољопривредни објекат) у Подграбу, Мракањ, на земљишту означеном као к.ч. 528/2, 528/5 и 528/4 к.о. Прача Доња, Општина Пале
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 998х250 Wp = 249,50 kWp (DC); инвертори 1×10 kW+9х27,6 =258,4 kW (AC)
Сертификат:
01-13-04-1/Spp-28-1/17 Датум почетка:
01.03.2017.
Период важења:
до 26.12.2029.
Рјешење:
01-13-6/17/Р-38-34


20. “Бесједа” д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ “Новаковић”
На земљишту означеном као к.ч. бр. 307/1 и 307/2 к.о. Горњи Вијачани (нови премјер), општина Прњавор
Инсталисана снага:
фотонапонски модули 972×255 Wp = 247,86 kWp (DC); инвертори 9×10 kW + 9×15 kW = 225 kW (AC)
Сертификат:
01-503-04-1/Spp-30/15 Датум почетка:
29.01.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-503-11/14/Р-100-3


21. “VERANO MOTORS” д.о.о., Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ “Verano”
Локација – на крововима стамбено – пословног и пословног објекта (главни објекат и радионица), у Суботичкој уллици бб у Банја Луци, на земљишту означеном као к.ч. број 12/1, к.о. Буџак ( нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 200×240 Wp = 48 kWp (DC);
инвертори 2×15 kW + 2×10 kW = 50kW (AC)
Сертификат:
01-331-04-1/Spp-29/15 Датум почетка:
29.01.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-331-12/14/Р-100-2


22. “ЏУНГЛА” Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство, трговину, спорт, рекреацију, информисање и маркетинг, Добој
Производно постројење:
МСЕ “ЏУНГЛА” Локација – на крову купалишне зграде постојећег објекта спортско рекреативног центра “ЏУНГЛА” у Добоју изграђеном на парцели означеној као к.ч. број 5342/3 К.О.Добој (нови премјер) што одговара к.ч. број 783/5 (стари премјер) К.О.Добој, Град Добој
инсталисана снага
фотонапонски модули 754×250 Wp = 188,5 kWp (DC)
инвертори 10×15 kW + 2×15 kW = 184 kW (AC)
Сертификат:
01-543-04-1/Spp-31/15 Датум почетка:
27.02.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-543-11/14/Р-102-30


23. Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Требиње
Производно постројење:
МСЕ “Брегови”
Локација – на крову пословног објекта Регулаторне комисије за енергетику Ребублике Српске у Улици Краљице Јелене Анжујске број 7, на локалитету Брегови, К.О. Требиње, број парцеле (стари премјер) 1797/11 односно број парцеле (нови премјер) 2303/4, број 3.К. Ул. 3846, Град Требиње
инсталисана снага
фотонапонски модули 80×250 Wp = 20 kWp (DC);
инвертори 2×10 kW = 20 kW (AC)
Сертификат:
01-85-04-1/Spp-32/15 Период важења:
15 година
Рјешење:
01-85-18/15/Р-105-67


24. “FRATELLO TRADE” Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука
Производно постројење:
Мала соларна електрана Фратело 2
Локација – на преосталом дијелу површине крова пословног објекта у насељу Рамићи, лоцираном на земљишту означеном као к.ч. број 145/6 К.О. Рамићи (стари премјер), а што одговара к.ч. број 556/9 К.О. Рамићи (нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 428×250 Wp = 107 kWp (DC)
invertori 7×15 kW = 105 kW (AC)
Сертификат:
01-120-04-1/Spp-35/15
Датум почетка:
12.06.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-120-13/15/Р-109-110


25. Привредно друштво “Солар 1” друштво са ограниченом одговорношћу Билећа
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Солар 1”
Локација – на крову пословног објекта власништво “Никпром” д.о.о. Билећа, а који је лоциран на земљишту означеном као к.ч. бр. 2962/30 К.О. Билећа (стари премјер), Општина Билећа
инсталисана снага
фотонапонски модули 980×255 Wp = 249,9 kWp (DC);
инвертори 16×15 kW = 240 kW (AC)
Сертификат:
01-270-04-1/Spp-36/15 Датум почетка:
12.06.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-270-12/15/Р-109-112


26. “МPM ENERGY” д.о.о. за производњу и трговину електричном енергијом експорт – импорт Трн, Лакташи
Производно постројење:
Соларна електрана “Неутрон 1”
Локација – на постојећем објекту спортске школске дворане Основне школе “Вук Караџић” у Бијељини на земљишту означеном у земљишнокњижном извадку као парцела број 3517, уписана у зк уложак број 779 К.О.. Бијешина 2, Град Бијељина
инсталисана снага
фотонапонски модули 718×255 Wp = 183,09 kWp (DC)
инвертори 12×15 kW = 180 kW (AC)
Сертификат:
01-322-04-1/Spp-37/15 Датум почетка:
12.06.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-322-10/15/Р-109-111


27. Предузеће за унутрашњу и спољну трговину “059” д.о.о. Билећа
Производно постројење:
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 2695 К.О. Билећа – Град (нови премјер) односно 2/174 К.О. Билећа (стари премјер), Општина Билећа
инсталисана снагаа
фотонапонски модули 148×250 Wp = 37 kWp (DC);
инвертори 1×20 kW + 1×27,6 kW = 47,6 kW(AC);
Сертификат:
01-304-04-1/Spp-38/15 Датум почетка:
28.08.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-304-13/15/Р-112-150


28. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге ” БМБ ДЕЛТА” Градишка, Јабланица
Производно постројење:
Мала соларна електрана “БМБ ДЕЛТА”
Локација: на крову пословног објекта изграђеног на земљишту означеном као к.ч. број 1862/74 К.О. Градишка-село, Општина Градишка
Инсталисана снага
фотонапонски модули 200×250 Wp = 50 kWp (DC);
инвертори 1×4,6 kW + 3×15 kW = 49,6 kW (AC);
Сертификат:
01-389-04-1/Spp-39/15 Датум почетка:
24.09.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-389-12/15/Р-114-181


29. Привредно друштво “ЕНЕРГАНА” друштво са ограниченом одговорношћу Требиње
Производно постројење:
СФЕ “Турменти 1”
Локација: на земљишту означеном на локацији Турменти – Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
Инсталисана снага
фотонапонски модули 999×250 Wp = 249,75 kWp (DC);
инвертори 9×27,6 kW = 248, 4 kW (AC);
Сертификат:
01-507-04-1/Spp-41/15 Датум почетка:
26.11.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-507-11/15/Р-118-231


30. Привредно друштво “ЕНЕРГАНА” друштво са ограниченом одговорношћу Требиње
Производно постројење:
СФЕ “Турменти 2”
Локација: на земљишту означеном на локацији Турменти – Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
Инсталисана снага
фотонапонски модули 999×250 Wp = 249,75 kWp (DC);
инвертори 9×27,6 kW = 248, 4 kW (AC);
Сертификат:
01-508-04-1/Spp-42/15 Датум почетка:
26.11.2015
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-508-9/15/Р-118-232


31. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге “HERTEX” Модрича
Производно постројење:
МСЕ “HERTEX”
Локација – на крову стамбеног објекта, израђеног на грађевинској парцели означеној као к.ч. 1656/1, 1656/2, 1657/2 и 1657/4 по новом односно к.ч. 11/23, 11/280, 11/385 по старом премјеру К.О. Модрича, уписана у 3К уложак број: 510 и 1582, Општина Модрича
Инсталисана снага
фотонапонски модули 40×250 Wp = 10 kWp (DC);
инвертори 1×10 kW = 10 kW (AC)
Сертификат:
01-468-04-1/Spp-44/16 Датум почетка:
18.02.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-468-14/15/Р-04-53


32. Месна индустрија “МИ ТРИВАС” д.о.о. Прњавор
Производно постројење:
МСЕ “Тривас”
Локација – на крову производног објекта који је изграђен на земљишној парцели означеноој као к.ч. број 36/3 К.О. Вучијак (нови премјер), што по старом премијеру одговара к.ч. број 1181/306 К.О. Прњавор, Општина Прњавор
инсталисана снага
фотонапонски модули 195×250 Wp= 48,75 kWp (DC);
инвертори 2×15 kW + 1×17 kW = 47 kW (АC)
Сертификат:
01-69-04-1/Spp-47/16 Датум почетка:
05.04.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-69-12/16/Р-10-129


33. “ETMax” Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ “Атлантик”
Локација – на крову пословног објекта, спратности П, Су+П, П+1 и Су+П+1, у улици Јована Бијелића бб у Бањој Луци, на земљишту означеном као к.ч. бр. 110/1 К.О. Новаковићи (нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 600×260 Wp=156 kWp (DC);
инвертори 10×15 kW=150 kW (AC)
Сертификат:
01-205-04-1/Spp-48/16 Датум почетка:
05.04.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-205-13/16/Р-10-130


34. Привредно друштво “ЕНЕРГАНА” друштво са ограниченом одговорношћу Требиње
Производно постројење:
СФЕ “Турменти 3”
Локација – на земљишту означеном на локацији Турменти – Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
инсталисана снага
фотонапонски модули 999×250 Wp = 249,75 kWP (DC)
инвертори 9×27,6 kW = 248,4 kW (AC)
Сертификат:
01-294-04-1/Spp-49/16
Датум почетка:
26.05.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-294-12/16/Р-16-167


35. Привредно друштво “ЕНЕРГАНА” друштво са ограниченом одговорношћу Требиње
Производно постројење:
СФЕ “Турменти 4”
Локација – на земљишту означеном на локацији Турменти – Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
инсталисана снага
фотонапонски модули 999×250 Wp = 249,75 kWp (DC)
инвертори 9X27,6 kW = 248,4 kW (AC)
Сертификат:
01-295-04-1/Spp-50/16
Датум почетка:
26.05.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-295-9/16/Р-16-168


36. Програмирање – енергетика “TITANIUM POWER ” д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ “Солар 4”
Локација – на крову зграде “Дома здравља” у Козарској Дубици у улици Проте Вујасиновића бб, лоциране на земљишту означеном као к.ч. број 402 уписаном у лн. број 2 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
инсталисана снага
фотонапонски модули 150×330 Wp = 49,50 kWp (DC)
invertori 3×17 kW = 51 kW (AC)
Сертификат:
01-344-04-1/Spp-51/16 Датум почетка:
24.06.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-344-13/16/Р-18-193


37. Програмирање – енергетика “TITANIUM POWER ” д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ “Солар 5”
Локација – на крову зграде предузећа Машинске радионице “Шувак” у Козарској Дубици у улици Иве Андрића бб, лоциране на земљишту означеном као к.ч. број 976/174 уписаном у зк.ул. број 6291 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. број 1824/5 уписано у лн. број 2303 К.О. Козарска Дубица -2, Општина Козарска Дубица
инсталисана снага
фотонапонски модули 151×330 Wp = 49,83 kWp (DC)
инвертори 3×17 kW =51 kW (AC)
Сертификат:
01-345-04-1/Spp-52/16 Датум почетка:
24.06.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-345-9/16/Р-18-194


38. Друштво са ограниченом одговорношћу “TESLA” за трговину на велико и мало, увоз – извоз, инжињеринг и услуге Модрича
Производно постројење:
МСЕ “TESLA 3”
Локација – на крову административног објекта “TESLA” изграђеног на грађевинској парцели означеној као к.ч. бр. 899 по новом односно к.ч. 286 по старом премјеру К.О. Кладари, уписана ЗК уложак број 5, Општина Модрича
инсталисана снага
фотонапонски модули 293×265 Wp = 77,645 kWp (DC);
инвертори 5×15 kW = 75 kW (AC)
Сертификат:
01-379-04-1/Spp-53/16 Датум почетка:
18.08.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-379-13/16/Р-22-244


39. МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње – ЗП “Рудник и Термоелектрана Угљевик” А.Д. УГЉЕВИК
Производно постројење:
МСЕ “Угљевик”
Локација – на крововима објеката хемијске припреме воде и централне хемијске лабораторије и надстрешице између њих, у кругу ТЕ Угљевик, односно у зк улошку број 22 КО. Угљевик, Општина Угљевик
инсталисана снага
фотонапонски модули 945×255 Wp = 240,0975 kWp (DC);
инвертори 15X15 kW = 225 kW (AC)
Сертификат:
014-368-04-1/Spp-57/16 Датум почетка:
13.10.2016.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-368-14/16/Р-28-309


40. Услужно трговинско привредно друштво “АЛТА” друштво са ограниченом одговорношћу Прњавор
Производно постројење:
Фотонапонска електрана “Дервента 1”
Локација – на земљишту означеном као катастарска честица број 643/2 К.О. Горњи Церани, Општина Дервента
инсталисана снага
фотонапонски модули 960х260 Wp = 249,6 kWp (DC)
инвертори 16х15 kW = 240 kW (AC)
Сертификат:
01-119-04-1/Spp-60/17 Датум почетка:
04.05.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-119-12/17/Р-45-105


41. “СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА” друштво са ограниченом одговорношћу за промет и производњу роба на велико и мало Соколац
Производно постројење:
СФЕ “Подроманија 2”
Локација – на крову постојећег објекта који је изграђен на земљишту означеном као к.ч број 483/2 К.О. Подроманија, Општина Соколац
инсталисана снага
фотонапонски модули 939х260 Wp = 244,14 kWp (DC)
инвертори 16х15 kW = 240 kW (AC)
Сертификат:
01-181-04-1/Spp-62/17 Датум почетка:
11.05.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-181-11/17/Р-46-110


42. “СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА” друштво са ограниченом одговорношћу за промет и производњу роба на велико и мало Соколац
Производно постројење:
СФЕ “Подроманија 3”
Локација – на крову постојећег објекта који је изграђен на земљишту означеном као к.ч број 483/2 К.О. Подроманија, Општина Соколац
инсталисана снага
фотонапонски модули 692х260 Wp + 276 х235 Wp = 244,78 kWp (DC)
инвертори 16х15 kW = 240 kW (AC)
Сертификат:
01-182-04-1/Spp-63/17 Датум почетка:
11.05.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-182-7/17/Р-46-111


43. “EIB Internationale” друштво за производњу, услуге и промет АД Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ “Рамићи”
Локација – на крову пословно складишног објакта, спратности П и П+1, у насељу Рамићи, на земљишту означеном као к.ч. број 58/1 К.О. Рамићи (стари премјер), што одговара к.ч. број 1306/6 К.О. Рамићи (нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 600х260 Wp = 156kWp (DC)
инвертори 10х 15 kW = 150 kW (AC)
Сертификат:
01-651-04-1/Spp-64/17 Датум почетка:
11.05.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-651-20/16/Р-46-109


44. “ППА” д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ “Инцел”
Локација – на крову пословне зграде која се налази на к.ч. бр. 1085/20 К.О. Врбања 2, објекат бр. 9, унутар привредног комплекса “Медено поље”, Град Бања Лука
фотонапонски модули 1242х265 Wp = 329,13 kWp (DC)
инвертори 12х27 kW = 324 kW (AC)
Сертификат:
01-342-04-1/Spp-66/17 Датум почетка:
07.09.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-342-11/17/Р-56-217


45. Творница обуће “Спортек” д.о.о. Котор Варош
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Спортек”
Локација – на дијеловима кровова постојећих пословних објеката изграђених на земљишту означеном као к.ч. бр. 532/11 и 532/24 К.О. Котор Варош у оквиру комплекса “Спортек”, општина Котор Варош
Фотонапонски модули 3300х295 Wp=973,5 kWp (DC); инвертори 44х20 kW=880 kW (AC)
Сертификат:
01-447-04-1/Spp-69/18 Датум почетка:
17.01.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-447-14/17/Р-67-5


46. Привредно друштво “Солар 1” д.о.о. Билећа
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Солар 2”
Локација – на крову пословног објекта власништво “Никпром” д.о.о. Билећа, а који је лоциран на земљишту означеном као к.ч. бр. 2962/30 к.о. Билећа-Град (нови премјер) односно к.п. бр. 1651/8 к.о. Билећа (стари премјер), општина Билећа
Инсталисана снага – фотонапонскимодули 180 х 265 Wp = 47,7 kWp (DC); инвертори 3 x 15 kW = 45 kW (AC);
Планирана годишња производња 72.500 kWh
Сертификат:
01-502-04-1/Spp-71/18 Датум почетка:
25.01.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-502-12/17/Р-68-15


47. Привредно друштво “Солар 1” д.о.о. Билећа
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Солар 3”
Локација – на крову пословног објекта власништво “Никпром” д.о.о. Билећа, а који је лоциран на земљишту означеном као к.ч. бр. 2962/30 к.о. Билећа-Град (нови премјер), односно к.п. бр. 1651/8 к.о. Билећа (стари премјер), Општина Билећа
Инсталисана снага
Фотонапонски модули 180х265 Wp = 47,7 kWp (DC); инвертори 3×15 kW = 45 kW (AC);
Планирана годишња производња 72.500 kWh
Сертификат:
01-503-04-1/Spp-72/18 Датум почетка:
25.01.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-503-9/17/Р-68-16


48. “ППA” д.о.о. Бања ЛУка
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Инцел 2”
Локација – на дијеловима крова производно-складшних објеката на земљишту означеном као к.ч. бр. 1085/20 к.о. Врбања 2, унутар привредног комплекса “Инцел” Бања Лука
Фотонапонски модули 960х270 Wp = 259,20 kWp (DC); инвертори 12×20 kW = 240 kW (AC);
Планирана годишња производња 272.000 kWh
Сертификат:
01-253-04-1/18/Spp-79/18 Датум почетка:
12.07.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-253-10/18/P-88-185


49. Висока школа “Banja Luka College” Бања Лука
Производно постројење:
Мала соларна електрана “БЛЦ 2”
Локација – на дијелу крова пословног објекта, у ул. Милоша Обилића бр. 30, у Бањој Луци, на замљишту означеном као к.ч. бр. 172/32 К.О. Бања Лука (стари премјер), што одговара к.ч. бр. 240/1 К.О. Бања Лука 4 (нови премјер), Град Бања Лука
Инсталисана снага
Фотонапонски модули 40х250 Wp = 10 kWp (DC); инвертори 1×10 kW = 10 kW (AC);
Планирана годишња производња 12.500 kWh
Сертификат:
01-259-04-1/Spp-80/18 Датум почетка:
27.09.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-259-12/18/Р-93-226


50. “СОЛАР ТОРИЧ” д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Торич 1”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа
Инсталисана снага
Фотонапонски модули 640х270 Wp + 280х265 Wp = 247 kWp (DC); инвертори 11×20 kW + 1×10 kW = 230 kW (AC);
Планирана годишња производња 362.500 kWh
Сертификат:
01-483-04-1/Spp-83/19 Датум почетка:
20.02.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-483-13/18/R-103-27


51. “ППА” д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука
Производно постројење:
Мала соларна електрана “Торич 2”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа
Фотонапонски модули 608х275 Wp = 167,2 kWp (DC); инвертори 8х20 kW = 160 kW (AC);
Планирана годишња производња 243.000 kWh
Сертификат:
01-134-047-1/Spp-86/19 Датум почетка:
14.05.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-134-13/19/Р-112-119

Copyright © 2024