REERS

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „MEDOŠ ONE“ д.о.о.

14.06.2024.

ОБУСТАВЉА СЕ поступак издавања дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом привредном друштву „MEDOŠ ONE“ д.о.о., због одустанка подносиоца од захтјева…

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности СиТ ЕЕ_MEDOŠ ONE (латиница)

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности СиТ ЕЕ_MEDOŠ ONE (ћирилица)

 

Copyright © 2024