REERS

Рјешење о укидању рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Братач 1“ – МСЕ „Братач 8“ и МСЕ „Братач 10“

13.12.2021.

УКИДАЈУ СЕ рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, привредног друштва „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука како слиједи:

Рјешење о укидању рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ Братач 1-Братач 8 и МСЕ Братач 10 (ћирилица)

Рјешење о укидању рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ Братач 1- Братач 8 и МСЕ Братач 10 (латиница)

Copyright © 2024