REERS

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Богатићи Нова“

02.12.2021.

ОДБИЈА СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“, подносиоца Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале…

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Богатићи Нова (ћирилица)

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Богатићи Нова (латиница)

Copyright © 2024