REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

23.10.2020.

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је, на 157. редовној сједници, оджаној 22. октобра 2020. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији…

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (латиница)

 

Copyright © 2024