REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – ФСЕ „250 кWп Братунац“

05.04.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

05.04.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Бесједа 2“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „МС-Солар 2“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Сунце 2“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Бесједа 1“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Билећа“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Имако“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „МС-Солар 1“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Сунце 1“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Татић-солар“

29.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

29.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ „Говза Б-Г-1-Јелеч“

22.03.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о промјени снабдијевача природним гасом

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „ЕТМаx 4“д.о.о. Бања Лука

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Торич 3“

22.03.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Стопани 2“

22.03.2019.

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – СЕ „Будисавље“

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Тромеђа 1“

22.03.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Тромеђа 2“

22.03.2019.
Copyright © 2021