REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мишић Зоран, Бијељина

29.11.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ступар Милка, Бања Лука

29.11.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Жуљ Марина, Бања Лука

29.11.2019.

Рјешење о измјени и допуни дозволе за изградњу – ХЕ „Улог“

29.11.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Сунце 1“

15.11.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Пастир Драган, Бања Лука

30.10.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Стојнић Мирко, Бања Лука

30.10.2019.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Сунце 1“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 2“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Котор Варош“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тркља 2“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тркља 1“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Павићевић 2“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Павићевић 1“

29.10.2019.

Рјешење о давању сагласности на „Правила о раду транспортног система природног гаса“ – „ГАС ПРОМЕТ“ А.Д. Пале

28.10.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији

28.10.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирко Ћосић, Бања Лука

25.10.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 2“

16.10.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 1“

16.10.2019.
Copyright © 2021