REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

15.10.2020.

Рјешење о издавању дозволе за изградњу – МХЕ „Медош 1“

15.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – Милијевић Ранко, Костајница

05.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – Чекић Сања, Градишка

05.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – „ZEPTER INTERNATIONAL KD“ д.о.о. Козарска Дубица

02.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко

02.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Касарна 1“

02.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Дијамант 3“

02.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Дијамант 2“

02.10.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за изградњу МХЕ „Медош“

02.10.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Дијамант“

01.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Будисавље 2“

29.09.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Дијамант“

28.09.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

25.09.2020.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у производном постројењу – МХЕ „САМАР“

25.09.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Кућна турбина“

25.09.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у проиозводном постројењу – МСЕ „Влахиња 1“

21.09.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Бесједа 2“

21.09.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Бесједа 1“

21.09.2020.

Закључак о рјешавању спора – Пузигаћа Јовица, Бања Лука

18.09.2020.
Copyright © 2021