REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Продукт 2“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Пађени 1“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Зелени Јадар“

11.11.2021.

Обавјештење о одржавању 18. редовне сједнице

05.11.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Продукт 2“

03.11.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

01.11.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

01.11.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Никола Милановић, Бања Лука

29.10.2021.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Пађени 1“

28.10.2021.

Обавјештење о одржавању 17. редовне сједнице

22.10.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Радивојац Радослав, Бања Лука

18.10.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Зелени Јадар“

11.10.2021.

Обавјештење о одржавању 16. редовне сједнице

08.10.2021.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку по жалби на електроенергетску сагласност – Миленка Сушић, Требиње

04.10.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „Нова Топлана“

24.09.2021.

Обавјештење о одржавању 15. редовне сједнице

24.09.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Удружење „Балтазар“, Бања Лука

20.09.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Hidraulika flex 1“ и МСЕ „Hidraulika flex 2“

14.09.2021.

Обавјештење о одржавању 14. редовне сједнице

10.09.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Панџа Петар, Бања Лука

06.09.2021.
Copyright © 2022