REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Црнобрња Милорад, Бања Лука

11.10.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за измјену или допуну дозволе за изградњу – ХЕ „Улог“

11.10.2019.

Обавјештење о одржавању 124. редовне сједнице

04.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Демићка“

02.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“ и МСЕ „Тромеђа 2“

02.10.2019.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

02.10.2019.

Обавјештење о одржавању 123. сједнице

02.10.2019.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Тркља 1“ и МСЕ „Тркља 2“

30.09.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Студена“

24.09.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“

17.09.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „МЕ – солар“

17.09.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Кијево 2“

16.09.2019.

Обавјештење о одржавању 122. редовне сједнице

13.09.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Студена“

11.09.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ЖИРАЈА 2

06.09.2019.

Обавјештење о одржавању 121. редовне сједнице

06.09.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ДЕМИЋКА“

05.09.2019.

Обавјештење о рјешавању спора Брчин Душан, Крупа на Уни

05.09.2019.

Обавјештење о одржавању 120. редовне сједнице

23.08.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ИНЦЕЛ“ и МСЕ „ИНЦЕЛ 2“

20.08.2019.
Copyright © 2023