REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ступар Милка, Бања Лука

29.11.2019.

Обавјештење о рјешавања спора у скраћеном поступку – Жуљ Марина, Бања Лука

29.11.2019.

Обавјештење о одржавању 127. редовне сједнице

22.11.2019.

Обавјештење о одржавању 126. редовне сједнице

08.11.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Пастир Драган, Бања Лука

30.10.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Стојнић Мирко, Бања Лука

30.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Сунце 1“

29.10.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији

28.10.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирко Ћосић, Бања Лука

25.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Тркља 1“ и МСЕ „Тркља 2“

21.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

21.10.2019.

Обавјештење о одржавању 125. редовне сједнице

18.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Котор Варош“

18.10.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – „UNIQUE BLU“ д.о.о. Бања Лука

15.10.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Црнобрња Милорад, Бања Лука

11.10.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за измјену или допуну дозволе за изградњу – ХЕ „Улог“

11.10.2019.

Обавјештење о одржавању 124. редовне сједнице

04.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Демићка“

02.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“ и МСЕ „Тромеђа 2“

02.10.2019.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

02.10.2019.
Copyright © 2023