REERS

Обавјештења

Обавјештење о ​пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Табаковић“ д.о.о. Билећа

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац

13.03.2019.

Обавјештење о пријему пет захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Еол први“ д.о.о. Невесиње

13.03.2019.

Обавјештење о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о изградњи директних гасовода

08.03.2019.

Обавјештење о одржавању 105. редовнe сједницe

01.03.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Торич 1“

27.02.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука

25.02.2019.

Обавјештење о одржавању 104. редовне сједнице

22.02.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Бочац 2“

20.02.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача

20.02.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта правилника о цертификацији оператера транспортног система природног гаса

20.02.2019.

Обавјештење о одржавању 103. редовне сједнице

15.02.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за МСЕ „Торич 1“

14.02.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за МХЕ „Студена 2“

11.02.2019.

Обавјештење о одржавању 102. редовне сједнице

01.02.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за МХЕ „Бочац 2“

29.01.2019.

Обавјeштeњe за јавност о Нацрту рјeшeња измјeна дозволe за управљањe транспортним систeмом за природни гас и дозвола за обављањe дјeлатности транспорта природног гаса

22.01.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – Мала соларна електрана „Цер“

21.01.2019.

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

16.01.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ „Миљацка“

03.01.2019.
Copyright © 2020