REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

02.03.2023.

Саопштење за власнике објеката (кућа и викендица) који се периодично користе и који су прикључени на 0,4 kv напонски ниво

28.02.2023.

Саопштење са 1. ванредне сједнице

28.02.2023.

Саопштење за јавност о могућностима промјене тарифне групе из категорије остале потрошње

28.02.2023.

Обавјештење о одржавању 1. ванредне сједнице

28.02.2023.

 Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „Електродистрибуција“ а.д. Пале

21.02.2023.

Закључак о рјешавању спора -Милица Вукић, Бијељина

20.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Милица Вукић, Бијељина

20.02.2023.

Закључак о одржавању формалне расправе – „Некретнине Котур“ д.о.о. Козарска Дубица

20.02.2023.

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „НЕКРЕТНИНЕ КОТУР“ д.о.о. Козарска Дубица

20.02.2023.

Закључак о рјешавању спора – Светлана Маринковић, Бијељина

20.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Светлана Маринковић, Бијељина

20.02.2023.

Закључак о рјешавању спора – Цвјетковић Далибор, Бијељина

20.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Далибор Цвјетковић, Бијељина

20.02.2023.

Закључак о рјешавању спора – Марица Перић, Бијељина

17.02.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Марица Перић, Бијељина

17.02.2023.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Бистрица Б-5а“

17.02.2023.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Студена“

17.02.2023.

Саопштење са 63. редовне сједнице

17.02.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом-Бијељина-Гас д.о.о. Бијељина

17.02.2023.
Copyright © 2023