REERS

Обавјештење о одржавању 121. редовне сједнице

06.09.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ДЕМИЋКА“

05.09.2019.

Обавјештење о рјешавању спора Брчин Душан, Крупа на Уни

05.09.2019.

Закључак о рјешавању спора – Брчин Душан, Крупа на Уни

05.09.2019.

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

04.09.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

04.09.2019.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Крекавице 1“

04.09.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „МЕ – солар“

03.09.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Инцел 2“

03.09.2019.

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

02.09.2019.

Саопштење са 120. редовне сједнице

30.08.2019.

Информација, 23. август 2019.

23.08.2019.

Обавјештење о одржавању 120. редовне сједнице

23.08.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ИНЦЕЛ“ и МСЕ „ИНЦЕЛ 2“

20.08.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „КРЕКАВИЦЕ 1“

15.08.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Електро Добој – Теслић“

13.08.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „ЕФТ Солар“

13.08.2019.

Саопштење са 119. редовне сједнице

01.08.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за МСЕ „Атлантик“

31.07.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за Малу соларну електрану „МЕ-солар“

30.07.2019.
Copyright © 2023