REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2019. године

30.01.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 1“

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – МСЕ „Бесједа 2“

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – МСЕ „Бесједа 1“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Торич 2“

20.06.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Грабовица“

20.06.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Млечва“

20.06.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Крушево брдо“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Дренова“

20.06.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – Фотонапонска електрана „Булози“

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Бесједа 2“ д.о.о. Бања Лука

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Бесједа 1“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 2“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 1“

20.06.2019.

Закључак о рјешавању спора – Милошевић Велибор

20.06.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Милошевић Велибор, Братунац

20.06.2019.

Обавјештење о одржавању 115. редовне сједнице

16.06.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај -МХЕ „Kрушево брдо“

10.06.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Влахиња 1“

10.06.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Млечва“

10.06.2019.
Copyright © 2023