Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Д.О.О. "ПИК" Шамац

Постављено у
22.1.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца Д.О.О. ''ПИК'' Шамац од 28.04.2015. године...

Рјешење: Остојић Саво, Зворник

Постављено у
22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Остојић Сава из мјеста Каракај, општина Зворник, од 20.05.2015. године...

Рјешење: Николић Зоран, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Николић Зорана из Бањe Луке од 14.05.2015. године...

Рјешење: Маљчић Ђуро, Нова Топола

Постављено у

22.1.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Маљчић Ђура из Нове Тополе од 27.04.2015. године...

Рјешења: Кекић Бојан, Бања Лука

Постављено у

22.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Кекић Бојана из Бање Луке од 03.04.2015. године...

Рјешење: Општина Теслић

Постављено у

22.1.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 2. редовној сједници, одржаноj 22.01.2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење: Гранула Зоран, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016. 
ОДБИЈА СЕ захтјев Гранула Зорана из Бањe Луке од 17.04.2015. и 21.05.2015. године...

Рјешење: Управа за индиректно опорезивање БиХ

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Управе за индиректно опорезивање БиХ број 02/6/IV-16-13-74-60/15-1 од 16.03.2015. године...

Рјешење: Соња Павловић - Илић, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Соње Павловић Илић из Бање Луке од 05.03.2015. године...

Рјешење: Вујичић Милован, Челинац

Постављено у

22.1.2016. 
ОДБИЈА СЕ захтјев Вујичић Милована из Челинца, од 12.02.2015. године...

Syndicate content