Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Спахић Дервиша, Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Спахић Дервише из Бање Луке од 20.08.2015. године...

Рјешење: Перковић Радован, Шипово

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Перковић Радована из Шипова од 11.08.2015. године...

Рјешење: Никитовић Бојан, Бања Лука

Постављено у
29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Никитовић Бојана из Бање Луке од 01.07.2015. године...

Рјешење: Лакић Борка, Братунац

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Лакић Борке из Братунца од 24.07.2015. године...

Рјешење: Васиљевић Недељко, Милићи

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Васиљевић Недељка из Милића од 20.10.2015. године...

Рјешење: Давидовић Душан, Хрваћани

Постављено у
29.01.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Давидовић Душана из Хрваћана од 05.10.2015. године...

Рјешење: Гајић Бранко, Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Гајић Бранка из Бање Луке од 15.09.2015. године...

Рјешење: Мирковић Милорад, Котор Варош

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Мирковић Милорада из Котор Вароши од 30.06.2015. године...

Рјешење: Ибрахимовић Енес, Тузла

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Ибрахимовић Енеса из Тузлe од 22.06.2015. године...

Рјешење: "Феникс - Мета" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Друштва са ограниченом одговорношћу „Феникс-Мета“ из Бање Луке од 07.09.2015. године...

Syndicate content