Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење спора: Ђорђе Зекић

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању захтјева - Дошен Борислав, Приједор

Постављено у

28.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 14. редовној сједници одржаноj 28. априла 2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење: СТР "Меринос", Бања Лука

Постављено у

15.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 12. редовној сједници одржаној 15. априла 2016. године у Требињу, донијела је...

Рјешење: Згодић Јанко, Приједор

Постављено у

15.04.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 12. редовној сједници одржаној 15.04.2016. године у Требињу, донијела је...

Рјешење: Мркајић Драган, Зворник

Постављено у
22.03.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Мркајић Драгана из Зворника од 01.12.2015. и 22.12.2015. године...

Рјешење: "ЕНЕРГЕТИКА У СТЕЧАЈУ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

22.03.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев за рјешавање спора од 07.12.2015. године и 30.12.2015. године привредног друштва ''ЕНЕРГЕТИКА У СТЕЧАЈУ'' д.о.о. Бања Лука...

Рјешење: Тарабар Денис, Дервента

Постављено у

22.03.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Тарабар Дениса из Дервенте од 07.12.2015. године, којим оспорава основ за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту преко кога се напаја електричном енергијом објект у Улици Младена Стојановића бб у Дервенти, као неоснован...

Рјешење: Тешановић Љубомир, Бања Лука

Постављено у
22.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници одржаној 22.03.2016. године, донијела је...

Рјешење: Богојевић Драган, Бања Лука

Постављено у

22.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници одржаној 22.03.2016. године, у Требињу...

Рјешење: Стојановић Драшко, Приједор

Постављено у

22.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници, одржаноj 22.03.2016. године, у Требињу...

Syndicate content