Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Радмила Кронбауер, Нови Град

Постављено у

27.01.2009.
Одбија се као неоснован захтјев крајњег купца Кронбауер Радмиле из Равница, општина Нови Град...

Рјешење: Ново Анђелић, Зворник

Постављено у

27.01.2009.
Одбија као неоснован захтјев Анђелић Нова из Зворника број 01-442-1/08 од 24.10.2008. године против МХ ЕРС ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина...

Syndicate content