Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Постављено у

23.08.2007.
Налаже се ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности производње...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

07.09.2007.
НАЛАЖЕ СЕ ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, кориснику почетне  дозволе  за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - А.Д. "Електро Добој" Добој

Постављено у

07.09.2007.
Nalaže se A.D. "Електро Добој"  Добој, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

Постављено у

20.07.2007.
Налаже се ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, кориснику почетне  дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

07.09.2007.
НАЛАЖЕ СЕ предузећу „Електродистрибуција“ а.д. Пале, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Syndicate content