Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - Фабрика глинице "Бирач" а.д. Зворник

Постављено у

17.06.2009.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 46. редовној сједници одржаној 17. јуна  2009. године у Требињу донијела је Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере...

Рјешење о предузимању мјера након ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

24.03.2009.
Налаже се предузећу МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, кориснику дозволе...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

29.09.2008.
Налаже се предузећуЕлинг МХЕ“ д.о.о. Теслић,  кориснику дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије...

Рјешење са ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

27.05.2008.
Налаже се Мјешовитом холдингу Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење са ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

27.05.2008.
Налаже се Мјешовитом холдингу  Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење са ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

27.05.2008.
Налаже се Мјешовитом холдингу  Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електродистрибуција“ а.д. Пале, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" МП АД Требиње

Постављено у

19.10.2007.
Налаже се предузећу Мјешовити холдинг "Електропривреда" Републике Српске -Матично предузеће, акционарско друштво, Требиње, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности трговине...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "Р и ТЕ Гацко" а.д. Гацко

Постављено у

28.09.2007.
Налаже се предузећу Рудник и Термоелектрана Гацко, а.д. Гацко, кориснику почетне  дозволе  за обављање дјелатности производње електричне енергије...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" а.д. Требиње "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград

Постављено у

28.09.2007.
Налаже се предузећу МХ "ЕРС" а.д. Требиње "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ''Електро–Херцеговина'' а.д. Требиње

Постављено у

20.07.2007.
Налаже се предузећу ''Електро–Херцеговина'' а.д. Требиње, кориснику почетне  дозволе  за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије...

Syndicate content