Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - "Руднап" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

30.08.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 48. редовној сједници одржаној 30.08.2012. године, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" Требиње ''Електро Добој"

Постављено у

11.07.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 46. редовној сједници одржаној 11.07.2011. године, донијела је Рјешење о...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича

Постављено у

18.04.2012.
Налаже се "Рафинерији уља Модрича" а.д. Модрича, кориснику дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Рафинерија нафте" а.д. Брод

Постављено у

03.11.2011.
Налаже се "РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ " а.д. Брод, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте 

Рјешење са редовне надзорне провјере - ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Б. Лука

Постављено у

28.09.2011.
Налаже се ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Бања Лука, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње...

Рјешење са редовне надзорне провјере - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука

Постављено у

 

08.07.2011.
Налаже се предузећу МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука, кориснику...

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

08.07.2011.
Налаже се предузећу МХ "ЕРС" Требиње ЗП"Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, кориснику дозволе за обављање...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

08.07.2011.
Налаже се "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "ХЕ на Дрини" а.д. Вишеград

Постављено у

26.04.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 25. редовној сједници одржаној 26.04.2011. године у Требињу, донијела је Рјешење...

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Постављено у

01.04.2011.
Налаже се МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, кориснику дозволе за обављање дјелатности...

Syndicate content