Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

25.03.2016.
НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале, кориснику дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "САРАЈЕВО ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

25.03.2016.
НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "САРАЈЕВО ГАС " а.д. Источно Сарајево, кориснику дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса, дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом и дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "АЛУМИНА" Д.О.О. Зворник

Постављено у
25.03.2016.
НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "АЛУМИНА" ДОО Зворник, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у
03.03.2016.
Након извршене редовне надзорне провјере у Мјешовитом холдингу ''ЕРС''- МП а.д. Требиње, ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 5. редовној сједници одржаној 03.03.2016. године у Требињу...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ОСП

Постављено у

16.07.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 111. редовној сједници одржаној 16.07.2015. године, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ЕРС" МП а.д. Требиње

Постављено у

16.07.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 111. редовној сједници одржаној 16.07.2015. године, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Рафинерија нафте Брод"

Постављено у

16.07.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 111. редовној сједници одржаној 16. jула 2015. године у Требињу...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ГАС ПРОМЕТ" А.Д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

31.03.2015.
Налаже се привредном друштву "ГАС ПРОМЕТ" А.Д. Источно Сарајево-Пале, кориснику дозволe за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Зворник стан" , Зворник

Постављено у

31.03.2015.
Нaлаже се привредном друштву А.Д. "Зворник стан" Зворник, кориснику дозволe за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом и дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

Постављено у

12.02.2015. 
Налаже се привредном друштву "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича...

Syndicate content