Skip to Content

Одлуке, закључци...

Одлука о усвајању Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом

Постављено у

22.12.2008.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 39. редовној сједници одржаној 22. децембра 2008. године у Требињу донијела Одлуку о усвајању  Правилника о тарифној  методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом...

Тумачење тачке 3.1 и тачке 5.3. Услова дозволе за производњу ел.енергије ФГ "Бирач" а.д. Зворник

Постављено у

27.03.2008.

Тумачење тачке  3.1. и тачке 5.3. Услова дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије број 01-330-04/22/07 од 19.10.2007. корисника Фабрика глинице "Бирач" а. д. Зворник...
 

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања према билансу за 2007. годину

Постављено у

11.02.2008.

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа у Републици Српској према остварењу електроенергетског биланса за 2007. годину...

 

Одлука о провођењу Другог тарифног поступка

Постављено у

14.08.2007.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске проводи други тарифни поступак на захтјев регулисаних предузећа у саставу Мјешовитог холдинга „Електропривреда“...
 

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа

Постављено у

30.01.2007.

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа у Републици Српској према остварењу електроенергетског биланса за 2006. годину...

Рјешење о стицању статуса квалификованог купца - Творница папира СХП "Целекс" а.д. Бања Лука

Постављено у

16.10.2006.

УСВАЈА СЕ захтјев Творнице папира СХП ''ЦЕЛЕКС'', а.д. Бања Лука, за стицање статуса квалификованог купца...
 

Мишљење о цијенама електричне енергије за мале електране до 5 MW

Постављено у

12.05.2006.

Чланом 5. Закона  о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 66/02, 29/03 и 86/03) прописано је да...

Закључак у вези са обрачуном камата на потраживања

Постављено у

11.05.2006.

Предузећа која обављају дјелатност дистрибуције и/или снабдијевања електричном енергијом крајњих купаца на подручју Републике Српске могу обрачунавати затезну камату...

Мишљење- "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

27.04.2006.

"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, као корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца, може закључити уговор...
 

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у РС

Постављено у

27.04.2006.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у РС...
 

Syndicate content