Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања према билансу за 2007. годину

Постављено у

11.02.2008.

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа у Републици Српској према остварењу електроенергетског биланса за 2007. годину...

 

Одлука о провођењу Другог тарифног поступка

Постављено у

14.08.2007.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске проводи други тарифни поступак на захтјев регулисаних предузећа у саставу Мјешовитог холдинга „Електропривреда“...
 

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа

Постављено у

30.01.2007.

Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа у Републици Српској према остварењу електроенергетског биланса за 2006. годину...

Рјешење о стицању статуса квалификованог купца - Творница папира СХП "Целекс" а.д. Бања Лука

Постављено у

16.10.2006.

УСВАЈА СЕ захтјев Творнице папира СХП ''ЦЕЛЕКС'', а.д. Бања Лука, за стицање статуса квалификованог купца...
 

Мишљење о цијенама електричне енергије за мале електране до 5 MW

Постављено у

12.05.2006.

Чланом 5. Закона  о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 66/02, 29/03 и 86/03) прописано је да...

Закључак у вези са обрачуном камата на потраживања

Постављено у

11.05.2006.

Предузећа која обављају дјелатност дистрибуције и/или снабдијевања електричном енергијом крајњих купаца на подручју Републике Српске могу обрачунавати затезну камату...

Мишљење- "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

27.04.2006.

"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, као корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца, може закључити уговор...
 

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у РС

Постављено у

27.04.2006.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у РС...
 

Рјешење - "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

30.03.2006.

Утврђује се да је предузеће "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, као корисник почетне дозволе за обављање...

Закључак - Усвајање Извјештаја водитеља поступка са техничке расправе

Постављено у

30.03.2006.

Усваја се Извјештај водитеља поступка са техничке расправе - застарјелост потраживања за утрошену електричну енергију...

 

Syndicate content