Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању техничке расправе - Одређивање прикључне снаге објекта

Постављено у

16.02.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске одржаће техничку расправу, чији је предмет: "Одређивањe прикључне...

Одлука о давању сагласности на Правила рада за спровођење система подстицања

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 37. редовној сједници донијела Одлуку о давању сагласности...

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2012. годину

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 37. редовној сједници, одржаној 26. јануара 2012. године, донијела је...

Одлука о провођењу тарифног поступка - Сагласност на тарифне ставове А.Д. "Зворник-стан"

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за  енергетику Републике Српске провешће тарифни поступак по захтјевима подносиоца...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Петар Кончар, Приједор

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 37. редовној сједници донијела Закључак о рјешавању спора...

Рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" предузећа "Бијељина-гас" до.о.о. Бијељина

Постављено у

26.01.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 37. редовној сједници донијела је Рјешење о давању сагласности...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бориша Пушара, Гацко

Постављено у

22.12.2011.
Спор покренут захтјевом Пушара Борише изГацка, против МХ ЕРС ЗП "Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње...

Одлука о усвајању Методологије за обрачун регулаторне накнаде

Постављено у

22.12.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 36. редовној сједници одржаној дана 22.12.2011. године... 

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина

Постављено у

22.12.2011.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом по захтјеву подносиоца „Бијељина-Гас“...

Закључак о одржавању опште расправе - "Енерголинија" д.о.о. Зворник

Постављено у

22.12.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 36. редовној сједници одржаној 22. децембра 2011. године...

Syndicate content