Skip to Content

Одлуке, закључци...

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у РС

Постављено у

27.04.2006.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у РС...
 

Рјешење - "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

30.03.2006.

Утврђује се да је предузеће "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, као корисник почетне дозволе за обављање...

Закључак - Усвајање Извјештаја водитеља поступка са техничке расправе

Постављено у

30.03.2006.

Усваја се Извјештај водитеља поступка са техничке расправе - застарјелост потраживања за утрошену електричну енергију...

 

Рјешење - "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

30.03.2006.

Утврђује се да је предузеће "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, као корисник почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом начинило повреду...

Извјештај водитеља поступка са техничке расправе - Институт застарјелости потраживања

Постављено у

27.02.2006.

Извјештај водитеља поступка са техничке расправе - застарјелост потраживања за утрошену електричну енергију...

Техничка расправа - Институт застарјелости потраживања

Постављено у

31.01.2006.

Предмет техничке расправе је институт застарјелости потраживања са становишта позитивноправних прописа...
 

Syndicate content