Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о прекиду поступка издавања дозволе - ЕРС д.о.о. МХЕ Бања Лука

Постављено у

25.02.2010.
Прекида се поступак издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника o...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе: "Бобар - Таубингер електрик" д.о.о. Брод на Дрини, Фоча

Постављено у

18.02.2010.
Због некомплетности се одбацује захтјев за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Бистрица Б-5А на ријеци Бистрици, подносиоца...

Закључак о одржавању опште расправе - "ЛТС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

18.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаноj 18.02.2010. године у Требињу...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Миодраг Хрнић, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Хрнић Миодрага из Бања Луке број 01-744-1/09  од 10.09.2009. године против...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Млађен Сирар, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Сирар Млађена из Бања Луке против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вера Десић, Прњавор

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Десић Вере из Прњавора против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе "Енерголинија" д.о.о. Зворник

Постављено у

30.12.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 1. редовној сједници одржаној 30. децембра.2009. године донијела...

Закључак о обустављању преноса дозволе - ФГ "Бирач" а.д. Зворник

Постављено у

11.11.2009.
Oбуставља се поступак преноса дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије по захтјеву...

Рјешење о утврђивању статуса умјешача

Постављено у

20.11.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 55. редовној сједници одржаној 20. новембра 2009. године у...

Syndicate content