Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Одбацују се захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у виду права на...

Закључак о обједињавању и рјешавању захтјева за одобрење прелиминарног права - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, у Требињу...

Закључак о обустављању поступка покренутог Захтјевом за продужење прелиминарног права на подстицај - МСЕ "Инцел 2"

Постављено у

15.03.2018.
Обуставља се поступак покренут Захтјевом за продужење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију произведену...

Закључак о обустављању поступка за издавање, односно продужење важења дозволе за изградњу МХЕ "Медна"

Постављено у

02.03.2018.
Обуставља се поступак издавања, односно продужења важења дозволе за изградњу покренут Захтјевом за издавање дозволе...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Ситонија“

Постављено у

02.03.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Голубача“

Постављено у

02.03.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Радојка Балабан, Бања Лука

Постављено у

02.03.2018.
Спор покренут захтјевом Балабан Радојке из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке...

Рјешење о давању сагласности на "Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом"

Постављено у

26.02.2018.
Даје се сагласност на ''Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом" број 01-87-128/18 од 23.01.2018. године...

Рјешење о давању сагласности на "Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас"

Постављено у

26.02.2018.
Даје се сагласност на ''Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас" број 01-87-127/18...

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса

Постављено у

26.02.2018.
Нацрт Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса упућује...

Syndicate content