Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел.енергије у МХЕ „Главица“

Постављено у

07.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „БББ“ д.о.о. Шипово, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вујичић Лука, Бања Лука

Постављено у

08.06.2018.
Спор покренут захтјевом Вујичић Луке из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Тrio Trade" д.о.о. Александровац

Постављено у

08.06.2018.
Спор покренут захтјевом привредног друштва "Тrio Trade" д.о.о. Александровац, заступаног од стране Милане Вукојевић, адвоката из Бање Луке...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Медна“

Постављено у

08.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Л.С.Б. Електране“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за изградњу МХЕ "Мједеник"

Постављено у

01.06.2018.
Одбацује се Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Мједеник" на ријеци Неретви, број 02-18/18 од 21.02.2018...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Дуб“

Постављено у

01.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Хидроинвест“ д.о.о. Рогатица, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу МХЕ "Главица", "БББ" д.о.о. Шипово

Постављено у

16.05.2018.
Одбацује се Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица" на ријеци Пливи, број 01/18 од 22.01.2018. године...

Рјешење о одбијању захтјева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај - Љиљак Александар из Новог Града

Постављено у

10.05.2018.
Одбија се захтјев Љиљак Александра из Новог Града oд 16.03.2018. године, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Стопани 2“

Постављено у

10.05.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ "Бочац 2"

Постављено у

16.05.2018.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Бочац 2", по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда РС"...

Syndicate content