Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Жираја ll"

Постављено у

13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 51. редовној сједници, одржаној 13. јула 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Чемерно"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о престанку прелиминарног права на подстицај - Малa хидроелектранa „Жираја II“

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Медош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Крушево брдо"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Котор Варош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 50. редовној сједници одржаној 29.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Студена II“

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у
08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Инцел 2"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Syndicate content