Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобравању права на подстицај за МХЕ „Чемерно“

Постављено у

19.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 77. редовној сједници, одржаној 19. априла 2018. године, у Требињу, донијела je...

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији

Постављено у

01.06.2018.
На 80. редовној сједници, одржаној 1. јуна 2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је донијела Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија...

Закључак о одржавању формалне расправе - дозвола за изградњу МХЕ "Главица" на ријеци Пливи

Постављено у

12.07.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у поступку издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Главица''...

Закључак о усвајању Захтјева Еколошко-промотивног удружења ''Еко Зона'' Шипово за стицање статуса умјешача

Постављено у

12.07.2018.
Усваја се захтјев Еколошко-промотивног удружења ''Еко Зона'' Шипово број 057-VII/18 од 10.07.2018. године за стицање статуса умјешача...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ "Медош"

Постављено у

28.06.2018.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медош" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца "MEDOŠ ONE" д.о.о, упућује се на јавну расправу...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица"

Постављено у

28.06.2018.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица", утврђен у поступку по захтјеву подносиоца "БББ" д.о.о. Шипово...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Мићо Ђукић, Бијељина

Постављено у

28.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење Соларна електрана "Солар 3"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 3'', инсталисане снаге 49,5 kWp...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 2''

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 2'', инсталисане снаге...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење Соларна електрана "Солар 1"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 1''...

Syndicate content