Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Будисавље“

Постављено у

21.04.2017.
Одбија се Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана „МЕ-солар“

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априлa 2016. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана „Торич 2“

Постављено у

21.04.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Тркља 2“

Постављено у

21.04.2017.
Одбија се Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана „Тркља 1“

Постављено у
21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч“

Постављено у

04.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 45. редовној сједници, одржаној 4. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Јелеч" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић

Постављено у

24.04.2017.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Јелеч" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић...

Закључак о покретању поступка измјена Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом -„ЗВОРНИК СТАН“ Зворник и „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 44. редовној сједници, одржаној 28.04.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у

13.04.2017.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у

13.04.2017.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели "Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" Захтјева за...

Syndicate content