Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Раденко Бркић, Бања Лука

Постављено у

28.03.2018.
Спор покренут захтјевом Бркић Раденка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Александра Трипић, Добој

Постављено у

28.03.2018.
Спор покренут по захтјеву Трипић Александре из Добоја, власника ''Маркета Тина'' Добој, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Андрија Гојковић, Требиње

Постављено у

27.03.2018.
Спор покренут захтјевом Гојковић Андрије из Требиња против МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симо Чегар, Бања Лука

Постављено у

28.03.2018.
Спор покренут захтјевом Чегар Сима из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно због...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом у БиХ, "LE TRADING BH" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

28.03.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговинe...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Јелеч“

Постављено у

28.03.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Петрол Хидроенергија“ д.о.о. Теслић, одобрава се право на подстицај производње електричне...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ "Жираја II"

Постављено у

27.03.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Лакташи, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Бубић, Бања Лука

Постављено у

27.03.2018.
Спор покренут захтјевом Бубић Горана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 73. редовној сједници, одржаној 15.03.2018. године, у Требињу, донијела...

Закључак о рјешавању захтјева за издавање дозволa за изградњу вјетроелектрана у једном поступку, "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, донијела је Закључак...

Syndicate content