Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Мала соларна елeктрана „Hidraulika-Flex 1“

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Мала соларна елeктрана „Брестовчина-хала“,

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање природним гасом"

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 44. редовној сједници одржаној дана 28.04.2017. године донијела је...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Павићевић 2“

Постављено у

21.04.2017.
Одбија се захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Соларна електрана „Еко енергетика 5“

Постављено у

21.04.2017.
 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Соларна електрана „Еко енергетика 4“

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Соларна електрана „Еко енергетика 3“

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Павићевић 1“

Постављено у

21.04.2017.
Одбија се захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Соларна електрана „Електро Добој - Теслић“

Постављено у

21.04.2017.
Одбија се захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана „Делта“

Постављено у

21.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 43. редовној сједници, одржаној 21. априла 2017. године, у Требињу, донијела...

Syndicate content