Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Штедрић“

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу-МХЕ "Јована"

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела ...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу- ФЕ "Дервента 1"

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Паулина Јовановић, Бања Лука

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "МАГРОС" д.о.о. Прњавор

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење МХЕ - "Иломска"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05. 2017. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Шавија Илија, Зворник

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја. 2017. године, у Требињу, донијела је...

Syndicate content