Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Павићевић 1“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, Драгославу Павићевићу из Требиња, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Павићевић 2“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, Драгославу Павићевићу из Требиња, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој...

Обавјештење о утврђивању Нацрта правилника о издавању дозвола и одржавању опште расправе

Постављено у

29.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 96. редовној сједници, одржаној 28. новембра 2018. године у Требињу, утврдила Нацрт правилника о издавању дозвола...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт правилника о издавању дозвола

Постављено у

28.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, утврдила је Нацрт правилника о издавању дозвола, који се као предмет расправе...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у хидроелектрани "Богатићи - Нова"

Постављено у

28.11.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Хидроелектрани "Богатићи - Нова" утврђен у поступку по захтјеву...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Подивич“

Постављено у

09.11.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај у виду права...

Закључак о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом

Постављено у

09.11.2018.
Покрећу се поступци измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом у погледу измјене периода...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Alfa Mix" д.о.о. Лончари

Постављено у

17.10.2018.
Спор покренут захтјевом привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари, заступаног од стране Славице Ристић, адвоката из Брчког, против...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

17.10.2018.
Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији упућујe се на јавну расправу...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стево Ђурић, Модрича

Постављено у

27.09.2018.
Спор покренут захтјевом Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са тарифама...

Syndicate content