Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Предраг Савић, Челопек, Град Зворник

Постављено у

23.08.2018.
Спор покренут захтјевом Савић Предрага из Челопека, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мирко Стипић, Братунац

Постављено у

23.08.2018.
Спор покренут захтјевом Стипић Мирка из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - МХЕ "Електро-Јована" д.о.о. Милићи

Постављено у

23.08.2018.
Спор покренут захтјевом привредног друштва Мала хидроелектрaна ''Електро-Јована'' д.о.о. Милићи, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Рјешење о одбијању захтјева за продужење трајања прелиминарног права - „Solar Energy Source“ д.о.о. Соколац, СФЕ „Гласинац 3“

Постављено у

23.08.2018.
Одбија се захтјев привредног друштва „Solar Energy Source“ д.о.о. Соколац, Примчићи, Соколац oд 17.07.2018. године, за продужење трајања прелиминарног права...

Рјешење о одбијању захтјева за продужење трајања прелиминарног права - „Solar Energy Source“ д.о.о. Соколац, СФЕ „Гласинац 2“

Постављено у

23.08.2018.
Одбија се захтјев привредног друштва „Solar Energy Source“ д.о.о. Соколац, Примчићи, Соколац oд 17.07.2018. године, за продужење трајања...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МСЕ „Инцел 2“

Постављено у

23.08.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ППА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се право на подстицај производње...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Александар Јевтић, Зворник

Постављено у

02.08.2018.
Спор покренут захтјевом Јевтић Александра из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник...

Рјешење о одобравању права на подстицај за МХЕ „Чемерно“

Постављено у

19.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 77. редовној сједници, одржаној 19. априла 2018. године, у Требињу, донијела je...

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији

Постављено у

01.06.2018.
На 80. редовној сједници, одржаној 1. јуна 2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је донијела Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија...

Закључак о одржавању формалне расправе - дозвола за изградњу МХЕ "Главица" на ријеци Пливи

Постављено у

12.07.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у поступку издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Главица''...

Syndicate content