Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ - Мала соларна електрана „Инцел“

Постављено у

05.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 59. редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, донијела ...

Нацрт Oдлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

5.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 59. редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

5.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 59. редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, донијела је... 

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Хидроелектране "Богатићи-Нова"

Постављено у
22.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 58. редовној сједници одржаној 22.09.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о издавању дозволе за трговину ел. енергијом на територији БиХ - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" Станари

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача"

Постављено у

15.09.2017.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ"...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мишић Зоран, Бијељина

Постављено у

07.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђукић Мића, Бијељина

Постављено у
07.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Медна"

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 55. редовној сједници, одржаној 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Јокић Лука, Бања Луке

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Syndicate content