Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Дренова"

Постављено у

25.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Демићка"

Постављено у

25.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије -МХЕ "Главица"

Постављено у

25.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Свјетлана Талић, Бања Лука

Постављено у

25.10.2017.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симић Ацо, Бијељина

Постављено у

25.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Тешановић Славо, Котор Варош

Постављено у

25.10.2017.​
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Syndicate content