Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за МСЕ "BLC"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана "BLC", инсталисане снаге...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Торич 2“

Постављено у

21.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Торич 1“

Постављено у

21.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у производном постројењу МХЕ „Испод Кушлата“

Постављено у

22.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ETA Energy” д.о.о. Зворник, Челопек бб, Зворник, одобрава се право на подстицај...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Крушево брдо“

Постављено у

22.06.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва за производњу електричне енергије „PURE ENERGY“ д.о.о. Котор Варош за продужење трајања прелиминарног права...

Одлука о провођењу тарифног поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу транспортног система Каракај мјерне и регулационе станице

Постављено у

22.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске провешће тарифни поступак по захтјеву подносиоца Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса “Гас Промет“ Источно Сарајево-Пале ...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Устипрача“

Постављено у

07.06.2018.
Подносиоцу захтјева Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Медош“

Постављено у

07.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел.енергије у МХЕ „Главица“

Постављено у

07.06.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „БББ“ д.о.о. Шипово, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вујичић Лука, Бања Лука

Постављено у

08.06.2018.
Спор покренут захтјевом Вујичић Луке из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Syndicate content