Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Крушево брдо"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Котор Варош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 50. редовној сједници одржаној 29.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Студена II“

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у
08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Инцел 2"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о издавању дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници одржаној 08. јуна 2017. године у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Пепиновић Вид, Бања Лука

Постављено у

01.06.2017.
Спор покренут захтјевом Пепиновић Вида из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује...

Syndicate content