Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у хидроелектрани "Богатићи - Нова"

Постављено у

28.11.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Хидроелектрани "Богатићи - Нова" утврђен у поступку по захтјеву...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Подивич“

Постављено у

09.11.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај у виду права...

Закључак о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом

Постављено у

09.11.2018.
Покрећу се поступци измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом у погледу измјене периода...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Alfa Mix" д.о.о. Лончари

Постављено у

17.10.2018.
Спор покренут захтјевом привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари, заступаног од стране Славице Ристић, адвоката из Брчког, против...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

17.10.2018.
Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији упућујe се на јавну расправу...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стево Ђурић, Модрича

Постављено у

27.09.2018.
Спор покренут захтјевом Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са тарифама...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Подивич“

Постављено у

01.06.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај...

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије за МХЕ „Грабовичка ријека“

Постављено у

27.09.2018.
Утвђује се да планирана нето годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производно постројење МСЕ "ЕФТ Солар"

Постављено у

27.09.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Новаковић 2"

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење, које користи обновљиви извор енергије, Малa соларна електранa "Новаковић 2"...

Syndicate content