Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Човић, Бијељина

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Човић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина"...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Драго Живановић, Доња Трнава, Угљевик

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Драго Живановић, Доња Трнава

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 52. редовној сједници, одржаној 27.07.2017. године, у Требињу, донијела је Закључак...

Рјешење о одобравању права на подстицај - МХЕ "Пакленица"

Постављено у

31.07.017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 53. редовној сједници, одржаној 31. јула 2017. године, у Требињу, донијела Рјешење о одобравању...

Рјешење о измјени дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом - ''САРАЈЕВО-ГАС'' А.Д. и ''ЗВОРНИК СТАН'' А.Д.

Постављено у

13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 51. редовној сједници, одржаној 13.07.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Студена II"

Постављено у
13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 51. редовној сједници, одржаној 13. јула 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Жираја ll"

Постављено у

13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 51. редовној сједници, одржаној 13. јула 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Чемерно"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о престанку прелиминарног права на подстицај - Малa хидроелектранa „Жираја II“

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Медош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Syndicate content