Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Бочац 2"

Постављено у

14.12.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Бочац 2" утврђен у поступку по захтјеву...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Демићка“

Постављено у

07.12.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош за продужење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Голубача“

Постављено у

07.12.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка за продужење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Ситонија“

Постављено у

07.12.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка за продужење прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Љубиње ЗЈ 142kWp“

Постављено у

07.12.2018.
Подносиоцу захтјева, Зорану Јанковићу, Пут српских бранилаца 15х, Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МСЕ „BLC 2“

Постављено у

07.12.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука, Милоша Обилића број 30, Бања Лука, одобрава се право на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Електро Добој - Теслић“

Постављено у

07.12.2018.
Подносиоцу захтјева, МX „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу СЕ „Будисавље“

Постављено у

07.12.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ЕТМАКС“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника o подстицању производње ел. енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

 

07.12.2018.
У поступку јавног разматрања нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, дана 18. децембра 2018. године...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби

Постављено у

07.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) утврдила је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника...

Syndicate content