Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у

28.12.2017.
Подносиоцу захтјева, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се прелиминарно право...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" акционарско друштво Бања Лука...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" акционарско друштво Требиње...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевања тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Електро Добој" акционарско друштво Добој...

Закључак о одржавању опште расправе - "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

28.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 66. редовној сједници одржаној 28.12.2017. године...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бабић Саша, Бања Лука

Постављено у

13.12.2017.
Спор покренут захтјевом Бабић Саше из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Кекић Стане из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са Обрачуном...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Новак Петраш, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Петраш Новака из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славко Пекић, Шековићи

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Пекић Славка из Шековића, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Syndicate content