Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Крупац"

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "САС" д.о.о. Прибој, Лопаре, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Миљацка"

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Green Energy" д.о.о. Пале, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Клобучарица"

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Страјко – Инжењеринг" д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Сунце 1“

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Building“ д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Закључак о покретању поступка измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса

Постављено у

26.12.2018.
Покреће се поступaк измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса, у погледу периода важења, и то сљедећих дозвола...

Закључак о исправци рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Главица"

Постављено у

26.12.2018.
У образложењу Рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Главица" број...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у ХЕ "Богатићи Нова"

Постављено у

27.12.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично Предузеће а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале...

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај за МСЕ „Сунце 2“

Постављено у

27.12.2018.
Обуставља се поступак по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца...

Одлука o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

09.11.2018.
Овом одлуком утврђујe се висина јединичне накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у складу са...

Рјешење о измјени дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у

14.12.2018.
Мијењају се дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом у погледу продужења периода важења дозвола...

Syndicate content