Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Тркља 1“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, Божу Тркљи из Билеће, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 5“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 4“

Постављено у

 

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 3“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 1“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу СЕ „Еко енергетика 2“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Павићевић 1“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, Драгославу Павићевићу из Требиња, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Павићевић 2“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, Драгославу Павићевићу из Требиња, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој...

Обавјештење о утврђивању Нацрта правилника о издавању дозвола и одржавању опште расправе

Постављено у

29.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 96. редовној сједници, одржаној 28. новембра 2018. године у Требињу, утврдила Нацрт правилника о издавању дозвола...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт правилника о издавању дозвола

Постављено у

28.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, утврдила је Нацрт правилника о издавању дозвола, који се као предмет расправе...

Syndicate content