Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Каракаш, Прњавор

Постављено у

27.08.2009.
Спор покренут захтјевом Каракаш Горана из Прњавора од 16.06.2009. године, против МХ ЕРС ЗП ''Електрокрајина" а.д...

Рјешење о давању сагласности на Правила рада дистрибутивне мреже за гас - А.Д. "Сарајево гас" Источно Сарајево

Постављено у

30.07.2009.
Даје се сагласност на "Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас" Акционарског друштва за транспорт...

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом - А.Д. "Сарајево гас" Источно Сарајево

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Акционарског друштва за транспорт...

Рјешење о давању сагласности на Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас" Акционарског друштвa "Зворник стан" Зворник...

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Акционарског друштвa "Зворник стан"...

Закључак о одржавању опште расправе - "IDIM TRADE" д.о.о. Бијељина

Постављено у

30.07.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је утврдила нацрт дозволе за обављaње дјелатности трговине и ...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозвола ''ГАС ПРОМЕТ'' а.д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

02.07.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 47. редовној сједници одржаној 1. јула 2009. године у Требињу, донијела је Закључак о одржавању опште расправе...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозвола ''ЗВОРНИК СТАН'' а.д. Зворник

Постављено у

02.07.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 47. редовној сједници одржаној 1. јула 2009. године у Требињу, донијела је Закључак о одржавању опште расправе...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Момчило Вуковић, Источна Илиџа

Постављено у

17.06.2009.
Захтјевом, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске запримљен 13.05.2009. године и заведен под...

Syndicate content