Skip to Content

Одлуке, закључци...

Одлука о усвајању приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалифкованог купца

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године донијела...

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде - "Гас Промет" а.д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 6. редовној сједници одржаној 25.03.2010. године, донијела је...

Закључак о одржавању јавних расправа - Јединствени регулаторни контни план

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је нацрт Одлуке о јединственом регулаторном контном плану...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о издавању дозвола

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је утврдила нацрт Правилника о издавању дозвола, који се, као предмет...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ленка Шкрбић, Бања Лука

Постављено у

11.03.2010.
Спор покренут захтјевом Шкрбић Ленке из Бања Луке против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“

Закључак о прекиду поступка издавања дозволе - ЕРС д.о.о. МХЕ Бања Лука

Постављено у

25.02.2010.
Прекида се поступак издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника o...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе: "Бобар - Таубингер електрик" д.о.о. Брод на Дрини, Фоча

Постављено у

18.02.2010.
Због некомплетности се одбацује захтјев за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Бистрица Б-5А на ријеци Бистрици, подносиоца...

Закључак о одржавању опште расправе - "ЛТС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

18.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаноj 18.02.2010. године у Требињу...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Миодраг Хрнић, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Хрнић Миодрага из Бања Луке број 01-744-1/09  од 10.09.2009. године против...

Syndicate content