Skip to Content

Одлуке, закључци...

Одлука о усвајању Упутства за прорачун уштеде примарне енергије когенеративног постројења

Постављено у

26.01.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 20. редовној сједници одржаној дана 26.01.2011. године донијела...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зора Радан, Невесиње

Постављено у

26.01.2011.
Спор покренут захтјевом Радан Зоре из Невесиња против МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње рјешаваће се...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Војислав Дулаћ, Прњавор

Постављено у

26.01.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 20. редовној сједниц,и одржаној 26.01.2011. године, донијела...

Рјешење о измјенама дозволе за изградњу Термоелектране Станари

Постављено у

26.11.2010.
Усваја се захтјев предузећа "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари за измјену података у табели...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Керкез, Бања Лука

Постављено у

26.11.2010.
Спор покренут захтјевом Керкез Драгана из Бања Луке ротив МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Боја Радаковић, Нови Град

Постављено у

26.11.2010.
Спор покренут захтјевом Радаковић Боје из Новог Града против МХ ЕРС ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Здравко Михић ЗУР "Тренд" Билећа

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници донијела Закључак о рјешавању спора у...

Закључак о одржавању општих расправа - Нацрти дозвола предузећа Хидроелектране "Бистрица" д.о.о. Фоча

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 18. редовној сједници донијела је Закључак о одржавању општих...

Закључак о усвајању захтјева за прекид поступка за издавање дозволе - "ОПТИМА група" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 18. редовној сједници одржаној 26.новембра 2010. године...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за складиштење нафте и деривата нафте "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича

Постављено у

26.11.2010.
Регулаторна комисија за енергетикуРепублике Српске на 18.редовној сједници донијела је Закључак о одржавању опште расправе...

Syndicate content