Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 7. редовне сједнице

Постављено у

01.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 7. редовну сједницу у уторак..

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђуро Поткоњак, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном...

Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Халил Халиловић, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о одржавању 6. редовне сједнице

Постављено у

16.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 6. редовну сједницу у...

Обавјештење за јавност - Јединствени регулаторни контни план

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 5. редовној сједници одржаној 11. марта 2010. године утврдила нацрт

Обавјештење за јавност - Нацрт Правилника о издавњу дозвола

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 5. редовној сједници одржаној 11. марта 2010. године...

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ленка Шкрбић, Бања Лука

Постављено у

11.03.2010.
Захтјевом од 27.11.2009. године, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске запримљен дана 30.11.2009...

Обавјештење о уврђивању нацрта дозволе - Изградња TС 35/10 kV Цапарде

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 5. редовној сједници утврдила...

Обавјештење о одржавању 5. редовне сједнице

Постављено у

03.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење о одржавању 5. редовне сједице...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 4. редовној сједници одржаној 25. фебруара 2010. утврдила...

Syndicate content