Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - Висока школа "BANJA LUKA COLLEGE" Бања Лука

Постављено у
06.09.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Рабија Буљубашић, Зворник

Постављено у

29.08.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Војислав Николић, Власеница

Постављено у

29.08.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије - "СТРАЈКО" д.о.о. Берковићи

Постављено у

31.08.2018.
Друштво са ограниченом одговорношћу "СТРАЈКО" д.о.о. Берковићи, поднијело је 05.07.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње...

Обавјештење о утврђивању нацрта дозволе и одржавању опште расправе - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

29.08.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 91. редовној сједници одржаној 29.08.2018. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије, "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

29.08.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Станари" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца ''ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари'' д.о.о. Станари...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивог извора у производном когенеративном постројењу на биомасу „Фагус“

Постављено у

23.08.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Фагус“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Митар Пантић, Бијељинa

Постављено у

23.08.2018.
На 90. редовној сједници одржаној дана 23.08.2018. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мирко Стипић, Братунац

Постављено у

23.08.2018.
На 90. редовној сједници, одржаној 23.08.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, након разматрања захтјева...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - МХЕ "Електро-Јована" д.о.о. Милићи

Постављено у

23.08.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Syndicate content